Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Vianočná spoveď – o týždeň v nedeľu 18.12.2022 od 14:00 do 17:30. Srdečne pozývame pripraviť svoje vnútro na sviatky. Budeme spovedať viacerí. Prosíme, aby ste využili túto možnosť. Celý program vianočnej sv. spovede nájdete na nástenke a stránke farnosti.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať.
 • RORÁTY – posledný týždeň ranných rorátnych sv. omší. Pondelok, streda a piatok o 6:00. Po sv. omši pozývame deti a mládež na raňajky do pastoračného centra. Zajtra sv. omša v Latinskom jazyku.
 • V sobotu 17.12 bude v našej farnosti prebiehať Akcia KILO – zbierka potravín a drogérie pre rodiny v núdzi. Priniesť ich môžete do PC na prízemie od 7:30 do 14.00. Ďakujeme za Vašu pomoc a štedrosť.
 • Darčeky pre deti v núdzi budeme zbierať v stredu 14.12. po detskej sv. omši a v piatok 16.12. po mládežníckej sv. omši v PC na prízemí. Na škatuľu prosíme nalepte papierik, pre koho je darček určený.
 • Kávy po deviatke – okrem spoločného stretnutia Vás čaká aj prekvapenie v podobe adventného zamyslenia, ktoré si môžete zobrať domov. Dobrovoľným príspevkom cez adventné obdobie podporíte rodiny v núdzi.
 • Vianočné oblátky – cena 3 eur. Kúpou podporíme opravu Mariánskeho pútnického miesta v Obišovciach, kde pôsobí pán farár Michal Harakaľ a opravu kostola sv. Anny vo Vranove – Čemerné, kde pôsobí pán farár Marcel Stanko. Obidvaja naši bývalí kapláni.
 • Stretnutie lektorov bude v utorok 13.12.2022 o 18:45 – po večernej sv. omši – na prízemí v pastoračnom centre.
 • Vianočné CD – cena 5 eur. Štyria speváci z Humenného. Jeden z nich je aj kňaz pochádzajúci z Prešova. Meno na obale CD.
 • Spoveď chorých pred sviatkami – nahlásiť chorých (nie „prvopiatkových“), ktorých navštívime doma a vyslúžime im sviatosti môžete do 14.12. Chorých navštívime 16.12.2022 (piatok).
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša vo štvrtok o 15:00.
 • Šalgovík : Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať.
  • Streda –  18:00
  • Piatok –  18:00
  • Nedeľa –  8:00

Pozvánky