Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Spoločná predvianočná svätá spoveď bude v našom farskom kostole už teraz – v piatok a v sobotu. Prosíme všetkých, aby sa prišli vyspovedať v tomto čase, lebo inokedy sme v okolitých farnostiach. Aj kancelária je otvorená iba mimo spovedí.

Ak by vám vyhovovalo inde, tak spovedáme dnes popoludní v Moštenci, v Slopnej a Podskalí.  V utorok v Jasenici, Podvaží a Podhradí, v stredu v Papradne a vo štvrtok v Prečíne a Domaniži.

  1. Predvianočná sv. spoveď vo farskom kostole v Považskej Bystrici – Stred: Piatok  16. decembra –  od 9:00 – do 11:30,  popoludní od 14:30 – do 17:00.Sobota 17. decembra –  od 9:00 – do 11:30,  popoludní od 14:30 – do 17:00.

V rovnakom čase sa spovedá aj na Rozkvete, a na SNP.  Na filiálkach bude neskôr.

Na sv. spoveď pozvime aj príbuzných a priateľov. Pripomeňme to hlavne žiakom a študentom. Birmovanci si majú vykonať sv. spoveď a chodievať na sv. omše počas vianoc – vždy, keď je nedeľa alebo prikázaný sviatok. Po spovedi chodievajme na sv. prijímanie aj dlhší čas, počas celých sviatkov.

  1. Dobrá novina sa bude koledovať tradične od domu k domu 26. 12.  Pozývame všetky deti a mladých, ktorí by sa chceli stať koledníkmi a priniesť tak radostnú zvesť do rodín na prípravné stretko v nedeľu 18.12. o 15:00 v Pastoračnom centre. Tešíme sa na vás.
  2. V Milochove v stredu nebude sv. omša /spovedáme v Papradne/.
  3. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 3. skupina.
  4. Katolícky kalendár Najkrajšie chrámy sveta a obrázky si môžete zakúpiť vzadu v kostole.
  5. Sviatosť manželstva: Andrej Pavlík a Daniela Šimíková z Pov. Bystrice

 


Pozvánky