Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

06:30 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |

Oznamy

Rorátne sväté omše – Počas Adventného obdobia sú každé ráno o 6.30 hod. sväté omše, na  ktoré deti prichádzajú s lampášikmi. Po svätej omši sú spoločné raňajky. Kto by chcel pomôcť s občerstvením, zapíšte sa prosím na stolíku obetných darov.

Spoveď chorých k Vianociam – Kto by mal záujem o vysluhovanie sviatosti zmierenia pre chorých, prosíme aby ste ich zapísali v zákristii.

Upratovanie kostola – Na budúcu sobotu o 9.oo hod. sa bude pripravovať stromček. Srdečná  vďaka a Pán Boh odplať všetkým, ktorí, čo i len na krátko, prídete pomôcť.

Dobrá Novina – Pozývame deti, mládež i dospelých, ktorí by sa radi zapojili do koledovania  Dobrej Noviny na pomoc chudobným krajinám, aby prišli na prípravné stretnutie, ktoré bude dnes o 16.oo hod. v budove Cirkevnej základnej školy.

Zápis úmyslov sv. omší – Vo štvrtok 15. decembra po skončení rannej a večerenej sv. omše bude zápis svätých omší na budúci mesiac január.

Polievka zo srdca – Spoločenstvo kresťanského života organizuje v každú stredu a sobotu  v centre Svornosť na Vážskej ulici pomoc pre núdznych v čase od 12.oo do 14.oo hod. Kto by chcel  pomôcť, môže trvanlivými potravinami, zimným oblečením, topánkami, dekami a priniesť ich v stredu a sobotu od 11.3o do 14.3o hod.

Spoveď k Vianociam – Vysluhovanie sviatosti zmierenia k sviatkom bude v našej farnosti vo  Veľkom Orvišti v sobotu 17. decembra dopoludnia od 9.3o do 11.oo hod. a vo farskom kostole  v Piešťanoch v sobotu 17. decembra popoludní od 16.oo do 18.00 hod a v nedeľu 18. decembra po poludní od 15.oo do 18.oo hod.

 

Duchovný program vo Veľkom Orvišti  

utorok 17.00 + Peter a Mária Nedorostoví. Ladislav a Viera Šimurkoví štvrtok 17.00 + Alžbeta Folajtárová (1. výročie), Tomáš Torma sobota 18.00 + Ľudovít a Antónia Kováčikoví, rodičia z oboch strán

nedeľa 9.00 + Jozef a Jolana Táborskí, rodičia z oboch strán,  zať Gabriel, Anton a Mária Karaboví