Úmysly

Pondelok

14:00 † Michal Kopiary – pohrebná | Močenok - HC
18:00 † Michal a Mária Buchoví | Močenok

Utorok

12:30 † Tatiana Lenická – pohrebná | Močenok - HC
17:00 † rodina Kokešová (M) | Horná Kráľová
18:00 † Magdaléna a Ján Hippoví | Močenok

Streda

06:00 † rodina Sobeková a Kudijová | Močenok
14:00 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS

Štvrtok

06:00 † rodina Kitková a Sobkovčíková | Močenok
06:00 † Vladimír, Michal Malíkoví a rodičia | Horná Kráľová

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:00 † Jaroslav Tóth | Horná Kráľová
18:00 † Juraj a Mária Gupkoví | Močenok

Sobota

06:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Gertu a Gabriela | Močenok
09:00 Sv. spoveď pred vianočnými sviatkami 9 – 11.30 h. | Močenok
09:00 Sv. spoveď pred vianočnými sviatkami 9 – 11.30 h. | Horná Kráľová
14:00 Sv. spoveď pred vianočnými sviatkami 14 – 15.30 h. | Močenok
18:30 †† Jozef Kasala – 1. výročie | Močenok

Nedeľa

07:00 † Jozef Vereš, rodičia Verešoví a Lenickí | Močenok
08:30 † Jozef a Helena Sklenároví | Horná Kráľová
09:30 † Ladislav Straňák (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Streda: Spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: 4. Adventná nedeľa

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: 1203 – 1363 (ul. Nitrianska, sv. Cyrila a Metoda)  v sobotu ráno po sv. omši 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  420 – 500, upratovanie k vianočným sviatkom v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE: (konajú sa v nedeľu popoludní v kostoloch podľa rozpisu) 

Horná Kráľová   

13.30 hod. (M); 14.30 hod.

Močenok   

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

stredu 14.12. Močenok, štvrtok 15.12. Močenok, Horná Kráľová a v sobotu 17.12 2022 budú ráno roráty o 6.00 hod. Môžete si ako obvykle priniesť so sebou lampášiky, a tak spoločne budeme očakávať príchod Božieho Syna na tento svet.

 

Tento týždeň spovedáme vo farnostiach nášho dekanátu. V nedeľu 18.12. sa bude spovedať vo všetkých kostoloch mesta Nitry od 15.00 – 18.00 hod.

 

Od pondelku 12.12. v Močenku po sv. omšiach a v Hornej Kráľovej od 13.12. od 16.00 hod. sa budú zapisovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace január, február a marec v sakristii kostola.

 

V piatok 16.12.2022 po večernej sv. omši pozývame všetky deti a mládež do Pastoračného centra na premietanie filmu, ktorý je inšpirovaný udalosťami narodenia Pána Ježiša.

 

V sobotu 17.12.2022 po večernej sv. omši ste všetci srdečne pozvaní do Farského kostola v Močenku na moderovanú adoráciu s piesňami chvál.

 

Možnosť sv. spovede pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti 17.12.2022 t.j. v sobotu. V Močenku od 9.00 – 11.30 hod., 14.00 – 15.30 hod.; Horná Kráľová 9.00 – 11.30 hod.

Všetkých srdečne pozývame, deti a mládež, aby sme sa pripravili ako veriaci ľudia k vianočným sviatkom aj duchovne a to dobrou sv. spoveďou.

Prosím využime možnosť sv. spovede v našej farnosti, kde budú prítomní aj kňazi nášho dekanátu.

 

Prosíme všetkých, ktorí chcú na sviatok sv. Štefana prijať do svojho príbytku koledníkov Dobrej Noviny, aby sa zapísali a vhodili svoj lístok do škatule, ktorá je pripravená vzadu v kostole. Na lístok zapíšte meno a adresu, poprípade tel. číslo, aby Vás koledníci mohli nájsť.

 

Od 17. 12. sa začína druhá časť adventného obdobia.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

11. december

 

3.Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Bleho

p. Kollárová

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Horňáková

Pondelok

12. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Kollárová

Utorok

13. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Straňáková

 Streda

14. december

6.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Révayová

Štvrtok

15. november

6.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Hanková

Piatok

16. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

 

Sobota

17. november

 

 

6.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Révayová

p. Straňáková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

18. november

 

4. Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Šuvada

p. Nováková

 

L. Blehová

K. Rábeková

p. Hanková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky