Úmysly

Pondelok

07:00 + manžel Róbert Klena, bratia Jaroslav a Peter | Františkánsky
18:30 + otec Karol Vrlák (1. výročie) | Františkánsky

Utorok

07:00 + rodina Jurkovičová | Františkánsky
18:30 + Ivan Mráz | Františkánsky

Streda

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu | Františkánsky
18:30 + manžel Vincent a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Štvrtok

07:00 poďakovanie za dožitých 90 rokov a za Božiu pomoc | Františkánsky
17:00 + rodičia Matej a Serafína, brat Karol a starí rodičia | Kostolište
18:30 + Ľudmila Horínková (1. výročie) a manžel Štefan | Františkánsky

Piatok

07:00 + manžel Ferdinand, rodičia, brat Viliam a švagor Václav | Františkánsky
18:30 + Peter a Jana Obselkoví (1. výročie) | Františkánsky

Sobota

07:00 + Jozef | Františkánsky
18:30 + rodičia Štefan a Ľudmila Horínkoví | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodičia Pavol a Anna Stráňavoví a brat Jozef | Františkánsky
08:00 + manžel Karol, rodičia Šmidoví, Dávidoví a sestra Mária | Farský
09:00 + Róbert a Viola Langyeloví | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + manžel Rudolf, syn František, rodičia z oboch strán a rodina | Františkánsky
18:30 + Bohuslav Jankovič | Františkánsky

Oznamy

  • Od pondelka si môžete zapísať úmysly sv. omší na január, február a marec 2023 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

  • V utorok a vo štvrtok ráno o 7:00 h. budú rorátne sv. omše.

  • V utorok o 9:00 h. pôjdeme pre vianočné stromčeky do kostolov. Prosíme o pomoc štyroch chlapov. Zraz pred františkánskym kostolom.

  • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

  • Mnohí ste sa vyspovedali počas misií. Táto sv. spoveď je platná aj k Vianociam. Pokiaľ nemáte ťažký hriech, nie je potrebné a ani vhodné ísť znova v tak krátkom čase na sv. spoveď. Pre tých, ktorí sa ešte nevyspovedali, budeme k dispozícii k vianočnej sv. spovedi v sobotu dopoludnia od 10:00 h. do 11:00 h. vo farskom kostole a v sobotu popoludní od 15:00 h. vo františkánskom kostole.

  • Ešte v tomto týždni môžete zapísať svojich chorých k Vianočnej sv. spovedi. Zapisovať môžete v sakristii po sv. omšiach.

  • Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí ste nám akýmkoľvek spôsobom pomohli počas misií a tiež vám, ktorí ste sa zapojili do včerajšej charitatívnej zbierky. Nech vám to všetkým Pán Boh mnohonásobne odmení.

  • Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:30 h. prinesú skauti Betlehemské svetlo. Bude k dispozícii v sakristii.


Pozvánky