Úmysly

Pondelok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Piatok

06:00 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Pozývame vás na rorátne sv. omše, ktoré bývajú od pondelka do piatku vo farskom kostole vždy
ráno o 06:00. Prineste si so sebou kahance, sv. omše bývajú iba pri sviečkach.
2. V piatok večer o 18:00 Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.
3. Srdečne Vás pozývame na Školský misijný jarmok, ktorý bude v utorok 13. 12. od 13:30 do 16:00 v ZŠ
v Krásne.
4. V sobotu začínajú spoločné sv. spovede pred Vianocami v našom dekanáte, začíname na
Bystriciach. V našej farnosti bude sv. spoveď nasledovne: na budúci pondelok(19.12) v Kalinove od
16:00 do 17:00 a na budúcu stredu(21.12) v Krásne budeme spovedať dopoludnia od 09:00 do 11:30
a popoludní od 16:00 do 18:00.
5. Rozpis spoločných predvianočných sv. spovedí vo farnostiach v našom dekanáte je vo výveske
pred kostolom.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
8. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 1021 – 1050
Kalinov: v piatok po sv. omši


Pozvánky