Úmysly

Pondelok

06:00 †Jozef a Rozália | Bazilika minor-Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 ZBP Mária Magdaléna | Bazilika minor
18:00 †František a Emília | Bazilika minor

Utorok

06:00 ZBP Pavol, Mária a Rastislav s rodinam | Bazilika minor-Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
08:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
16:30 Za povolania | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Martin a Mária Jakubčová | Bazilika minor-Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
08:30 Za nového diecézneho biskup | Bazilika minor
16:30 ZBP Viktória a Magdaléna | Bazilika minor
18:00 †Rudolf a Margita | Bazilka minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 †Michal a Mária | Bazilika minor-Štvrtok po 3. adventnej nedeli
08:30 †Darina | Bazilika minor
16:30 Za deti | Bazilika minor
18:00 †Jozef a Syn | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov
18:00 | Stráne pod Tatrami

Piatok

06:00 †Angela, Štefan, Mária, Pavo | Bazilika minor-Piatok po 3. adventnej nedeli
08:30 Za mladých | Bazilika minor
09:15 Adorácia od 09.15 | Bazilika minor
16:15 Adorácia do 16.15 | Bazilika minor
16:30 †Anna | Bazilika minor- detská
18:00 †Jozef Babka | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

06:00 †Mária a Milan | Bazilika minor-Sobota po 3. adventnej nedeli
18:00 †Oľga | Bazilika minor
06:00 | Malý Slavkov
06:00 | Stráne pod Tatrami

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor -4. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00 †Štefan a Božena | Bazilika minor
09:00 Za Boží Ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 pobožnosť | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARSKÝ LIST

FARNOSŤ KEŽMAROK 3. ADVENTNÁ NEDEĽA, 11.12.2022

DNES JE NEDEĽA RADOSTI
Iba dvakrát v
roku je možné použiť pri sv. omšiach liturgické rúcho ružovej farby.
Je to na 3. adventnú nedeľu, ktorá sa slávi práve dnes a
má v latinčine
pomenovanie „Gaudete“, čo v
preklade znamená „Radujte sa!“ Preto na adventnom
venci jedna zo sviečok môže byť ružovej farby. Samozrejme, kňaz m
ôže použiť aj
rúcho fialovej farby. Druhýkrát môže použiť liturgické rúcho ružovej farby na 4.

pôstnu nedeľu, ktorá má v
latinčine pomenovanie „Laetare“ „Tešte sa!“ Pri
3.
adventnej nedeli nám chce pripomenúť, že sú už blízko sviatky narodenia
Ježiša Krista, čo nás napĺňa radosťou. Je to pre nás
výzva ešte viac prehĺbiť
svoju duchovnú prípravu a
pripraviť sa na predvianočnú sv. spoveď.

ČAKÁ NÁS DRUHÁ ČASŤ ADVENTU
Adventné obdobie má dve časti. V prvej časti (do 16. decembra) sa zameriavame
na myšlienku druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V tejto prvej časti sa
slávia rorátne sv. omše pri svetle sviečok ku cti Panne Márii. Preto má kňaz rúcho
bielej farby. V druhej časti (od 17. decembra) sa pripravujeme na slávnosť
Narodenia Pána, ktorou si pripomíname prvý príchod Božieho Syna na svet pred
viac ako 2000 rokmi. Napriek vonkajšiemu tlaku reklám a rôznych akciových
ponúk, pamätajme, že Advent nie sú Vianoce! Preto Advent má byť časom
stíšenia, modlitby a duchovných predsavzatí, ktoré nám pomôžu duchovne sa
pripraviť na vianočné sviatky, ktoré začínajú v podvečer na Štedrý deň.

PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ
Blíži sa čas predvianočných sv. spovedí. Po dvoch rokoch spôsobených pandémiou

to opäť bude bez obmedzení. Preto Vás všetkých povzbudzujeme, aby ste si

vykonali predvianočnú sv. spoveď. Prosíme zvlášť tých, ktorí ju kvôli pandémii

dlhé mesiace odkladali al
ebo dokonca zľahostajneli. Vo farnosti Kežmarok bude
spoločné spovedanie za účasti mnohých kňazov v
stredu 21.12. a štvrtok
22.12. vždy od 10:00
12:00 a od 14:00 do 17:00 hod. Prosíme, využite túto
možnosť, keď prídu mnohí kňazi, aby Vám vyslúžili Božie odpustenie.

VIANOČNÉ DARČEKY PRE ĽUDÍ V DOMOVE DÔCHODCOV
Aj tento rok chceme aj vo Vašom mene pripraviť vianoné dareky seniorom, ktorí
bývajú v Domove dôchodcov, kde poas roka chodíme slúžiť sv. omše. Žije v om
približne 95 klientov a pracuje 80 zamestnancov. Pôjde o praktické balíky, v
ktorých budú pre každého drobné hygienické potreby. Ak sa chcete zapojiť,
ponúkame Vám možnosť prispieť do pokladniky s nápisom „Vianoný balíek
pre seniorov“. Je umiestnená v bazilike pri hlavnom východe. Môžete prispieť aj
poslaním na farský účet. Do poznámky napíšte “Seniori”. Vopred ďakujeme
!

PONUKA PRE DETI SV. OMŠE SO SVÄTÝM DEDKOM JOACHIMOM
Pripomíname, že každý pracovný deň (pondelokpiatok) o 16:30 hod. v
bazilike mávame pre deti rorátne sv. omše. Svätý dedko Joachim, ktorý bol
dedkom Pána Ježiša, rozprávame deťom príbehy Starého zákona. Deti, prineste
si na tieto sv. omše elektrické lampášiky. V utorok a štvrtok dostanete po sv. omši
teplý čaj a drobnú sladkosť. Priveďte aj Vašich rodičov, starých rodičov a
súrodencov. Tešíme sa na Vás! Deti, ktoré budú mať všetky nálepky, čaká po
skončení malý darček.

RORÁTNE SV. OMŠE UŽ LEN DO 16. DECEMBRA
Pozývame Vás vo všedné dni na rorátne sv. omše ráno o 6:00 hod v bazilike.
Sú to sv. omše ku cti Panny Márie iba pri svetle zažatých sviec. Slávia sa už len
tento týždeň do 16. decembra. Prineste si na tieto sv. omše vlastné lampáše
so zažatými sviecami. Povzbudzujeme Vás, aby ste prichádzali na tieto sv. omše.
Ak Vám to čas a okolnosti dovolia, skúste prísť v Advente na všetky tieto sv.
omše, alebo aspoň na niektoré z nich.

V BETLEHEME NOVINA
Vo výstavnej sieni na ul.
Dr. Alexandra 11 sa v dňoch od 24.11.2022 do 30.1.2023
sa koná výstava keramických betlehemov. Výstava je prístupná v
pracovných
och od 8:00 do 16:00. Vstupné je 1,EUR.

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY
Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov Dobrej noviny v tomto roku,
prosíme, nech vyplnia prihlášku a vhodia ju do krabičiek, ktoré sú uložené pri
východoch z baziliky. Koledovať sa bude v našej farnosti na sviatok
sv. Štefana 26.12. od 13.30 hod. Dobrá novina je vianočná
kolednícka akcia eRka Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so
zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách.

ADVENTNÝ KONCERT V MARIÁNSKOM KOSTOLE
Dnes
11.12. o 17:00 hod. bude v Mariánskom kostole adventný koncert.
Vstupné je dobrovoľné. Srdečne Vás pozývame!
Záverečný koncert bude na
budúcu nedeľu 18.12. o
17:00 v Gréckokatolíckom chráme.

KALENDÁR NA POPDORU OCHRANY RODINY A DETÍ
Občianske združenie Fórum života, ktoré sa angažuje v
ochrane Ľudského života,
ponúka nástenný kalendár na rok 2023. Jeho zakúpením podporíte aktivity, ktoré
toto združenie organizuje v prospech ochrany nenarodených detí a pomoci
matkám v požehnanom stave, ktoré sa ocitli v ťaživej situácii. Preto je cena
kalendára 10, EUR. Môžete si ho zakúpiť pri východe z baziliky.

OPÄŤ VÁM PONÚKAME FARSKÝ KALENDÁR NA ROK 2023
Pre veľký záujem sme pripravili dotlač nášho farského stolového kalendára.
Obsahuje fotky z kvetinovej výzdoby, ktorú sme mali v bazilike na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. Môžete si ho zakúpiť pri východe z baziliky.
Ponúknite ho aj do Vašich rodín, príbuzným, taktiež ho vezmite do Vašich úradov
a k
ancelárií. Cena je 2, EUR.

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky
.

NÁJDENIE JEŽIŠA V CHRÁME
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Predstavenie Ježiša v
chráme.
Je to PIATE tajomstvo radostného ruženca. V tejto časti sa dozviete
duchovné posolstvo biblickej udalosti, keď Mária s Jozefom na tretí deň hľadania
našli Ježiša v jeruzalemskom chráme
.

PRÍĎ, PANE, PRÍĎ A ZACHRÁŇ NÁS (Ž 146)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!


DUCHOVNÉ SLOVKO

Otázka Jána Krstiteľa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ nie je
len jeho. Je to veľký problém ľudí každej doby, ktorí vo víre vlastnej existencie alebo
v dejinách sveta sa usilujú nájsť Božieho Syna. Ježišova odpoveď sa odvoláva na
Sväté písmo, konkrétne ide o citát z proroka Izaiáša. Mesiáš je ten, ktorý sa ujíma
chudobných, obväzuje rany raneným, oslobodzuje väzňov, malomocných opäť
začleňuje do spoločnosti (Iz 61,12). Pamätajme, že kľúčom k pochopeniu Božej
prítomnosti nie sú naše osobné očakávania, ale Božie Slovo. Naše sklamania
prichádzajú aj preto, že v našich očakávaniach nehľadáme na prvom mieste Boha.
My, dnešní čitatelia evanjelia, sme povolaní vidieť znamenia Božej prítomnosti na
perifériách existencie: v tom, čo sa v očiach sveta javí ako malicherné a
bezvýznamné. V tom je zmysel chvály Ježiša na adresu Jána Krstiteľa. Ján aj
uprostred zmätkov a sklamaní nerezignuje na autentické hľadania Boha. Jánova
veľkosť spočíva v tom, že berie Božiu pravdu vážne a premieňa ju na autentickosť
života. Nasledujme ho!

FARNOSŤ KEŽMAROK – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA – DODATOK

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ
V piatok 16. Decembra sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti
Oltárnej. Sviatosť vyložíme ráno po skončení sv. omše, ktorá sa slávi o 8:30
hod. a poklona sa skončí o 16:15 hod. eucharistickým požehnaním.
Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému Ježišovi, ktorý je
reálne prítomný v tejto najsvätejšej sviatosti. Prosíme, prihláste sa na poklonu
v konkrétny čas jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, birmovanci,
miništranti… Rozpis nájdete na stolíku pri východe z baziliky. Samozrejme,
môžete aj viacerí v ten istý čas. Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi
v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za
obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca,
úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas,
môže získať čiastočné odpustky. Vo všetkých farnostiach Spišskej diecézy
prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, ktorú v roku 1921 zaviedol
vtedajší diecézny biskup Ján Vojtaššák.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia, sú uvedené na:
www.domanzelstva.sk. Certifikáty z tohto
kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v našej farnosti pri
príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju absolvovali.

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Gymnázium sv. Jána Pavla II. v
Poprade pozýva ôsmakov a deviatakov na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 16.12. od 9:00 do 13:00 hod.

v
budove školy. Gymnázium vo svojom vzdelávacom programe posilňuje výučbu
cudzích jazykov, prírodovedných p
redmetov a informatiky. Navyše ponúka
bezpečné prostredie s
dôrazom na osobnostný a duchovný rast svojich žiakov.

HOSPODÁRNE NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI
Už sme Vám spomínali, že Prešovský samosprávny kraj v tomto roku podporil
dotáciou tri naše podané projekty: 1. Obnovu kaplnky sv. Jána Nepomuckého v
Kežmarku vo výške 61 200, EUR; 2. Rekonštrukciu Kultúrnopastoračného
centra na našej filiálke Stráne pod Tatrami vo výške 10 000, EUR 3. Vypracovanie
projektovej dokumentácie na postupnú obnovu budovy vedľa zvonice pri bazilike
v Kežmarku vo výške 9000, EUR. Chceme Vás informovať, že v týchto dňoch
sme obdržali z Prešovského samosprávneho kraja písomné vyjadrenie, že
pri vykonaní finančnej kontroly vyučtovania výdavkov na všetky tieto
projekty neboli zistené žiadne nedostatky. Znamená to, že projekty boli z
našej strany spracované kvalitne a v uplynulých dňoch nám Prešovský
samostatný kraj sľúbené dotácie poukázal na farský účet.

 

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky