Úmysly

Pondelok

06:15 + Michal, Jozef, Magdaléna, Ján, Marta | Humenné
12:00 + Mária, Andrej, Anna, Jozef, Juraj | Humenné
18:00 + Mária, Štefan, Ľubomíra | Humenné

Utorok

06:15 Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM | Humenné
12:00 ZBP Peter s rodinou a František | Humenné
18:00 + Helena, Ján | Humenné

Streda

06:15 + Mária | Humenné
12:00 + Mária (1 výr.) a + Štefan | Humenné
18:00 + Anna (pohreb 18.10.) a + Barbora, Jozef, Dušan, Alexander | Humenné

Štvrtok

06:15 + Ján, Mária, Andrej, Ján | Humenné
12:00 Za dar živej viery pre zamestnancov Podvihorlatských pekárni | Humenné
18:00 + Jolana, Andrej | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné

Piatok

06:15 ZBP Peter, Gabriela, Peter, Irena | Humenné
12:00 + Jozef, Verona, Pavol, Mária | Humenné
18:00 ZBP Beáta a Monika s rodinami | Humenné

Sobota

07:00 + Juraj, + z rod. Weichpartová a Klecová | Humenné
18:00 + Ján | Humenné
07:30 + Ján (5 výr.) | NsP
08:00 Za + z rod. Vinčurová, Šimurdová, Golembiovská | Slov.Volová

Nedeľa

07:30 + Jozef, Helena, Božena, Juraj | Humenné
09:00 + Andrej, Mária | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Imrich, Mária, František | Humenné
09:15 ZBP rod. Sakaliková, Mikundová | Brestov
08:00 ZBP rod. Kunášová a Taňkošová | Gruzovce
10:30 Za + z rod. Karnajová, Andrejcová | Slov.Volová
09:00 + Juraj (1 výr.) | Dubník
10:30 ZBP Anton s rodinou | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 3. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ     12.12.2022 – 18.12.2022

• V rámci adventu vám ponúkame „adventné popoludnia“. Tretiu adventnú nedeľu po modlitbe sv.
ruženca bude o 15:00 hod. katechéza na tému „Ako sa dobre pripraviť na sviatosť zmierenia“.
Srdečne pozývame.
• Počas všedných dní Adventu Vás pozývame do farského kostola na ranné rorátne sväté omše
o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece alebo lampáše. Na roráty pozývame hlavne
žiakov a študentov.
• HE: Zbor Magnificat bude mať nácvik v stredu (14.12.) o 15:00 hod.
• HE: Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie budú mať stretnutie v stredu (14.12.) po večernej
svätej omši vo farskej kancelárii.
• Starým a chorým, ktorí nie sú prihlásení na prvé piatky, ponúkame sviatosť zmierenia pred sviatkami,
v piatok, 16.12.2022 od 8:00 hodiny. V sakristii kostola môžete nahlásiť chorých na spoveď pred
Vianocami do stredy 14.12.2022. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.
• HE: Vo štvrtok (15.12.) začne vo farskom kostole deviatnik „Svätá rodina hľadá prístrešie“.
V pracovných dňoch týždňa bude o 11:30 hod., cez víkend o 17:30 hod.
• V piatok (16.12.) bude kancelária farského úradu zatvorená, nakoľko večer už spovedáme
farnosti po dekanáte. Zatvorená bude do 10.1.2023. Súrne prípady vybavíme po svätých omšiach,
pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.
• V sakristii si ešte môžete zakúpiť oblátky na štedrovečerný stôl za 1,50€.
• HE: Pri východe z kostola si môžete so sebou zobrať CD vianočných piesní, ktoré pre vás minulého
roku nahral p. kaplan Roman a kantorky. CD môže slúžiť aj ako darček pre vašich blízkych.

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI

Štvrtok 15.12.2022    16.00 – 17.00    Rovné
17.00 – 18.00    V. Hrušov    4 kňazi

Piatok 16.12.2022    16.00 – 18.00     HE – Pod Sokolejom       9 kňazov

Sobota 17.12.2022    9.00 – 11.30      HE – sídl. III.                    7 kňazov

9.00 – 11.30       HE – Pod Sokolejom      7 kňazov

14:00 – 16:00    Udavské                             5 kňazov

16:00 – 16:45     Veľopolie                           5 kňazov

4.adv. nedeľa 18.12.2022     14:30 – 17.30      HE – mesto      13 kňazov

14:30 – 17:30      HE – sídl. III.    9 kňazov

Pondelok    19.12.2022            16:30 – 17:00     Gruzovce            4 kňazi

17:00 – 17:45     Slov.Volová

17:45 – 18:30    Brestov

Počas týždňa, keď budeme spovedať v okolitých farnostiach dekanátu,  nebudeme spovedať pred

večernými svätými omšami vo farskom kostole !!!