Úmysly

Pondelok

06:00 za ZBP pre Valériu | Fk
12:00 + Roman Brezina | Fk
18:00 za BP pre r. Vladimíra Škvarku | Fk
07:45 + Pavol (10. výročie) | CSŠ
18:30 + Zoroslav Gajdoš | Br

Utorok

06:00 za ZBP pre Boženu a Annu | Fk
12:00 + Ján Štajer | Fk
18:00 + Viktor a Viliam | Fk
18:30 + Eva, Imo Šimko a Medvecká | Br
16:00 ZBP rod. Gočalovej a Martvoňovej | Ns

Streda

06:00 + Ján a Terézia Spišák | Fk
12:00 + Angela a František Vrábeľ | Fk
18:00 + Mons. Ladislav Stromček (výročná) | Fk
07:45 za snúbencov | CSŠ
18:30 + Pavol Berec | Br

Štvrtok

06:00 za ZBP pre krstné a birmovné deti | Fk
12:00 za rod. Vonšákovú, Jozef | Fk
18:00 + Anna Berecová | Fk
16:00 ZBP rod. Vŕzalová | Ns

Piatok

06:00 + Vendelín Bugaj | Fk
12:00 + František Vrábeľ ml. | Fk
18:00 + Dušan Reguly | Fk
17:00 za ľudí, ktorých privádzame do Betleheme | Br
17:00 + Miroslav, Mária, Jozef | VK

Sobota

06:30 + Metod a Otília Paluga | Fk
18:00 + Petronela. Eugen Kvasnica | Fk
07:00 za dcéru Zdenku s rodinou | Br

Nedeľa

06:30 + Marek Butkaj | Fk
09:00 + Daniel Žilinec | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + Irena a Metod Pavelka | Fk
07:45 + Eva Jesenská | Br
10:00 za rod. Frantička Klopačku | Br
18:30 | Br
09:15 + Elena, Ján, Alžbeta, Ján | VK
16:00 na úmysel | Ns

Oznamy

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
-Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v kostole na Brezovci a vo
Vyšnom Kubíne v nedeľu 18.12.2022, od 14:00 – 17:00 a vo štvrtok
22.12.2022 vo farskom kostole a v kostole na Brezovci od 10:00 do
12:00 a od 14:00 do 17:00 hod.
-V pondelok 19.12.2022 dopoludnia chceme navštíviť chorých našej
farnosti. Môžete ich zapísať na zoznam v sakristii. Nie tí, ku ktorým
chodíme pravidelne na prvý piatok v mesiaci.
– Vo štvrtok 15.12.2022 po sv. omši bude vo farskom kostole
adorácia, o ktorej prípravu poprosíme učiteľov cirkevnej školy.
– Vo štvrtok sa v kostole na Brezovci o 17:00 hod. uskutoční adventný
benefičný koncert Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa,
na ktorý sú všetci srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu tento týždeň
detská sv. omša nebude.
– Upratovanie kostola vo VK: rod. Páterková.


Pozvánky