Úmysly

Pondelok

06:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 75.rokov života Jolky Klimovej a za Božiu pomoc pre rodinu | Preblahoslavenej Panny. Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

Utorok

07:00 Na poďakovanie za 15.rokov života Terezky, zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a starú mamu | Karmel
17:30 +rodičia, starí rodičia z oboch strán, Jozef, Štefan a Ľubka | Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Streda

07:30 Na úmysel Karmelu | Karmel
17:30 +Artur, 5.výr. a za Božiu pomoc pre rodinu | Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok

07:00 +rodičia z oboch strán Hrnčiaroví a Martinskí | Karmel
17:30 +Emília a Ján Golianoví, synovia Ján a Jozef |

Piatok

06:30 +Fabián Malík, nedožitých 85.rokov |
07:00 +mama Helena | Karmel
17:30 +Ján, 20.výr. |

Sobota

07:00 +otec Peter a otec Ján | Karmel
07:30 Za ružu Amálie Budáčovej |
17:30 Na poďakovanie za 50.rokov manželstva Juraja a Márie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Karmel
07:45 +Juraj a Margita Cerovskí a členovia rodiny |
09:00 Za Božiu pomoc pre rodinu Vrťovu, Petrovičovu a Drugdovu |
10:30 +Štefan Ľalík |
17:30 +Emília Melichová, 1.výr |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.24. Amálie Budáčovej.
 • V stredu je v kláštore slávnosť sv. Jána od Kríža. Sv. omša bude o 7.30 hod.
 • V pondelok bude v kláštore o 6.00 hod rorátna sv. omša a vo farskom kostole bude
  rorátna sv. omša v piatok o 6.30.
 • Združenie Faustínum pozýva všetkých členov, dobrovoľníkov a ctiteľov Božieho
  milosrdenstva na formačné stretnutie v pondelok o 15.00 hod. do zasadačky
  farského úradu. Stretnutie bude zakončené sv. omšou a adoráciou.
 • Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude na budúcu nedeľu 18. decembra od
  14.00 hod.
 • Na budúcu sobotu pred večernou sv. omšou nebudeme spovedať, pretože budeme
  spovedať vo farnosti Kriváň, kde bude spoločná sv. spoveď.
 • Prosíme, aby ste v sakrestii kostola nahlásili na predvianočnú sv. spoveď svojich
  chorých a starých, ku ktorým nechodievame pravidelne na prvé piatky. Prosíme, aby
  ste pri prihlásovaní uviedli presnú adresu, prípadne aj telefonický kontakt.
 • Od pondelka si môžete telefonický na tel. čísle farského úradu /045 54 55 243/
  zapísať úmysel sv. omše na mesiac január, ktorá sa bude slúžiť vo farskom kostole.
  V kláštore si sv. omšu môžete dať zapísať u sestry Moniky alebo Ľubice. V čase od
  8.00-9.00 hod budeme prednostne zapisovať sv. omše z príležitosti 1.výročia úmrtia
  a z príležitosti životných jubilei. Po deviatej hodine budeme zapísovať ostatné úmysly.

ThLic. Ľuboš Sabol – dekan farár


Pozvánky