Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 výročná sv. omša za p. dekana L. Stromčeka |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

 

Vo štvrtok nebude večerná sv. omša o 18:00 vo farskom kostole.

Predvianočná spoločná spoveď bude v utorok v Čadečke od 15:30 do 16:30 a Horelica od 15:00 do 16:00.

Počas adventu budú bývať RORÁTNE SV. OMŠE o 6:30, slávené pri svetle sviečok od pondelka do soboty.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto…. Sprevádzať nás bude výnimočná postava sv. Joachim, otec Márie a starý otec Ježiša. Porozpráva nám o tom, ako to bolo s narodením, ale aj o adventnom čakaní na Neho. Spolu s ním spoznáme hrdinov dejín spásy – ľudí, ktorí stáročia čakali na Mesiáša. Zvlášť pozývame deti.

Každú sobotu budú po rorátoch adventné raňajky v pastoračnom centre. Prosíme gazdinky, aby na raňajky priniesli malé občerstvenie.

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti. Súťaž trvá od dnes do 3. adventnej nedele 18.12.2022. Úlohou detí je nakresliť na formát A4 náš farský kostol, alebo nejakú časť sv. omše. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko, vek a kontakt bližšie info na letáku.

Na budúcu 4. adventnú nedeľu 18.12.2022 od 14:30 do 17:00 vás pozývame na Vianočný punč (alko aj nealko) a zdobenie vianočného stromčeka pri pastoračnom centre

Spovedá sa celý týždeň pol hodiny pred sv. omšami. Ráno od 6:00.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Podzávoz u Sedláka

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky