Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Adventné obdobie je časom prípravy na Slávnosť Narodenia Pána a teda na príchod Božieho Syna medzi ľudí, ale aj prípravou na druhý Kristov príchod na konci vekov. Preto je časom nábožného a radostného očakávania. Môžeme sa naň pripraviť aj dobrou sv. spoveďou. Spovedáme pred každou sv.  omšou 30 min., okrem nedieľ. Tí, kt. chodíte na „týždňovky“ využite čas vyspovedať sa teraz v pokoji. Spoveď s viacerými kňazmi pred Vianocami bude v našej farnosti vo štvrtok 22. decembra.

Stretnutie birmovancov: Pozývame birmovancov na ďalšie  stretnutie kurzu alfa  v piatok 16. 12.  večer o 18. 30h do farského centra.

Farský ples: Pozývame Vás na Farský ples, ktorý sa uskutoční 27. januára 2023 v našom Kultúrnom dome v Bytči. Cena vstupenky je 45 Eur. Predaj vstupeniek bude v stredu od 19:00-19:30h. a v nedeľu od 11:00-11:30h. vo Farskom centre.

Duchovná obnova pre mládežV termíne od 3. – 5. januára 2023 sa bude konať duchovná obnova pre mladých z našej farnosti v Penzióne Bystrík v Čičmanoch. Duchovná obnova je určená pre mladých vo veku od 15 rokov. Cena pobytu je 95€. Prihlásiť sa môžete v sakristii farského kostola.

V sakristii sú k dispozícii ešte na predaj drevené ozdoby.

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: Ak máš ešte nejaký darček od svätého Mikuláša, niekomu ho podaruj.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch –a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky