Úmysly

Pondelok

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Petra a brata Augustína / + Ján, Bohumír, Peter a Agneška | Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

Utorok

06:30 Za svetlo viery a vzájomnú svornosť pre členov rómskej komunity vo Vysokej pro Morave | sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
18:30 + rodičia Žofia a Marián, svokor Jozef a starí rodičia z oboch strán |

Streda

08:00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov a prosba o Božiu pomoc do ďalšieho života | . sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:30 Za Božie požehnanie, pomoc a dary Ducha Svätého pre krstné dcéry Barborku a Katku |

Štvrtok

08:00 + rodičia Emília a Augustín Martanovičoví a starí rodičia Martanovičoví a Kovarikoví |
18:30 + Alojz a Rozália, Benedikt a Serafína |

Piatok

08:00 + neter Silvia a priateľka Anka |
18:30 + rodičia Zemkoví a Chrvaloví a súrodenci z oboch strán |

Sobota

08:00 Za Božie požehnanie pre krstné a birmovné deti |

Nedeľa

08:00 Za farnosť |
09:30 Poďakovanie za 60 rokov života v spoločnosti rodiny Mihalikovej |
11:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Kristínu |
18:30 + Fridrich a Štefánia Ebneroví a Miroslav Ebner |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok 6:30 a 18:30, streda až piatok o 8:00
a 18:30, v sobotu o 8:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online
prenos svätej omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na
youtubovom kanáli farnosti (farnosť DNV).

• Rorátne sv. omše – V tomto týždni bude posledná rorátna sv.
omša v utorok 13.12. o 6:30

• Svätá spoveď –Dnes prídu do našej farnosti kňazi z okolitých
farností, aby nám sprostredkovali veľkosť Božieho milosrdenstva vo
sviatosti zmierenia. Spovedať budeme od 15:00 v kostole a
v F-centre.

• Adorácia – Pozývame vás pripraviť sa na Vianoce aj stíšením.
V piatok 16.12. začneme adoráciu o 15:00 modlitbou Korunky
božieho milosrdenstva a sviatosť oltárna bude vyložená k poklone
až do večernej sv. omše. Počas adorácie bude možné pristúpiť
k sviatosti zmierenia.

• Adorácia – Pravidelná štvrtková adorácia bude budúci týždeň
moderovaná, bude obetovaná za rodiny našej farnosti.

• Biblická hodina – V stredu po večernej svätej omši je Biblická
hodina. Budeme uvažovať: ako Boží ľud SZ odpovedá na Božie
pozvanie k Radosti; Novozákonná Ježišova Radosť.

• Fotografie z birmovky – Počas budúceho týždňa si môžete
v sakristii vyzdvihnúť usb s fotografiami z birmovky.

• Chvály – Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev všetkých
srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo
štvrtok 15.12.2022 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie.
Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

• Boj proti hladu – Ako po minulé roky, tak aj tento, by sa naša
farnosť chcela zapojiť do akcie “Boj proti hladu” vincentskej
rodiny. V sobotu mamičky s deťmi napiekli na fare medovníčky. Od
dnešnej nedele si môžete za dobrovoľný príspevok tieto medovníčky
vziať. Taktiež je možné toto dielo podporiť aj priamo finančne –
viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

• Vianočná potravinová zbierka – Aj na Vianoce by sme radi
obdarovali rodiny v núdzi, s ktorými spolupracujeme formou
potravinovej pomoci. Počas štvrtkov a piatkov od 8.12.-16.12.2022
budeme F-centre prijímať najmä ovocie, zeleninu, drogériu a
čistiace prostriedky. Viac informácii nájdete na plagáte na nástenke,
na webe farnosti ako aj FB Charity.

• Koncert – Srdečne vás všetkých pozývame na adventný
koncert, ktorý bude v našom kostole v sobotu 17.12.2022
o16.00.Vystúpi tamburášsky orchester z Jaroviec so sólistami a
zborom. Bližšie informácie na plagáte. Vstupné na koncert je
dobrovoľné a peniaze pôjdu na pomoc 12-ročnej Veronike z
Bratislavy, ktorá od malička bojuje s detskou mozgovou obrnou a
chorým srdiečkom. Výťažok pomôže zaplatiť pravidelné
rehabilitácie a špeciálne vzdelávanie, lebo Veronika nerozpráva a
komunikuje najmä posunkami a gestami.


Pozvánky