Úmysly

Pondelok

07:00 + Pavol Drexler | Bojnice

Utorok

16:30 + Berta a Emil Rolinec a ich rodičia a Lýdia a František Mokrí a ich rodičia | Dubnica
17:30 + Oľga Cmarková (1. výr.) a Viliam a rodičia z oboch strán | Bojnice

Streda

06:00 + Ladislav Tököly (1. výr.) | Bojnice
17:00 na úmysel biskupa | Šútovce
17:30 + Margita Ondrová, rodičia a syn Juraj | Bojnice

Štvrtok

06:00 na úmysel biskupa | Dubnica
17:30 + Štefan Dobrovodský, kňaz, Valéria, Ľudovít, Ľubomír, Margaréta a Ivan | Bojnice

Piatok

17:30 + Anna, súrodenci, rodičia a svokrovci | Dubnica
17:30 + Ján Karaka | Bojnice

Sobota

17:30 + Jozef a Margita a ich rodičia | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Jozef a Františka Hrdí, synovia Jozef a Ján a rodičia z oboch strán | Bojnice
08:30 + Emília Mazúrová, mesačná | Šútovce
08:30 + Ján, rodičia a súrodenci | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Anastázia a Michal Humajovi a deti, zať, nevesty a vnuk Števko | Bojnice

Oznamy

Dnes /v nedeľu 11.12.2022/ je decembrová zbierka na kostol.

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

V stredu bude v Bojniciach rorátna sv. omša ráno o 6.00 h a v Dubnici vo štvrtok tiež ráno o 6.00 h.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V piatok bude sv. omša v Dubnici o hodinu neskôr  – o 17.30 h.

Sv. spoveď chorých po domoch bude  v Bojniciach v piatok 16. decembra od 9.00 h. a v Šútovciach v pondelok 19. decembra  od 10.15 h.

Predvianočná sv. spoveď v Bojniciach bude:

v nedeľu 18. decembra od 15.00 – 16.00 h. v Dubnici a

                                      od 15.00 – 17.00 h. v Bojniciach.

Sv. prijímanie sa bude počas spovedania rozdávať o 15.45 h. a o 16.30 h.

V Šútovciach bude sv. spoveď v stredu 14. decembra od 16.00 – 17.00 h.

                                                                                                                             Anton Eliaš, farár                                                                                                                                  

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky