Úmysly

Pondelok

|

Utorok

06:30 | rorátna
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu – 11.12. 2022

  1. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu a číslo telefónu. Ak máte aj chorých v súvislosti s koronou, ktorí by potrebovali duchovnú pomoc, tiež ich nahláste v sakristii.
  2. Dnes o 16.30 bude miništrantské stretko. Stretneme sa v Salezku.
  3. Rorátne sv. omše pri sviečkach bývajú každý UTOROK o 6:30 hod. namiesto sv. omše o 7:00 hod. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše. Po sv. omši vás pozývame na raňajky. Viac info na plagáte.
  4. V tomto predvianočnom čase všetkých srdečne pozývame na úplne prvé špeciálne RODIČKO LIVE, ktoré bude naživo v Salezku v utorok 13.12.2022 o 19:00. Juraj Holdoš nám porozpráva o STRESE (aj tom predvianočnom) a naučí nás, ako ho zvládnuť. Príďte si oddýchnuť pri punči, kávičke, čaji – všetci ste srdečne pozvaní.
  5. V piatok vás pozývame po večernej mládežníckej sv. omši pozývame na animovaný piatok v Salezku. Prosíme prineste medovníčky, ktoré budeme spoločne ozdobovať. Budú sa tiež piecť vianočné oplátky.
  6. V nedeľu o 15.00 bude farská duchovná obnova a predvianočné spovedanie v kostole.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Pozvánky