Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičov Paulínu Matúša, za + manžela Jaroslava | Benčat
12:00 Za zdravie a BP pre Emíliu | Kaniansky
18:00 Poďakovanie za 70 r. života pre krstnú mamu Annu | Benčat

Utorok

06:30 + Marta Štefáneková a Július Štefánek | Benčat
12:00 + Michala Boďu a jeho rodičov Jozef a Mária, a za Ernest a Rozália Švecovci | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre Daniela a Máriu | Benčat

Streda

06:30 + rodinu Malovú, Tomkovú a Oslancovú | Benčat
12:00 + Anna, Štefan a Ján a za starých rodičov | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre rodiny Anny, Júlie, Ľudmily a Petra | Kraus

Štvrtok

06:30 + kňaz Štefan | Kraus
12:00 + rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia | Kaniansky
18:00 + dobrodincov | Benčat

Piatok

06:30 + rodinu Šedinovú, Rečkovú a Kamiačovú | Kraus
12:00 + brat Juraj a rodičia | Kaniansky
18:00 Za zdravie a BP pre Moniku | Benčat
18:00 Lieskovec + Ján, rodičia (Šatarová) | Kraus

Sobota

06:30 + Ernest Fizik | Kraus
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky
16:00 Nemocnica - miestny úmysel | Uram

Nedeľa

07:00 + členovia ružencového bratstva | Kraus
09:00 Za farnosť | Benčat
10:30 DETI - Za zdravie a BP pre syna Jozefa s jeho rodinou | Benčat
19:00 MLADÍ + Lukáš, rodina Chovanová, Uramová a Kamenská | Dominikán
09:30 Lieskovec + Michal, rodičia, Vierka, Mária a ich rodičia (Segečová) | Kaniansky

Oznamy

  • Dnes je Misijná nedeľa. Z tejto príležitosti sa koná celoslovenská zbierka na misie, ktorá je venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary, ktoré môžete vhodiť do označených pokladničiek, vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
  • Dnes poobede 22. októbra bude stretnutie terciárov v zasadačke farského úradu o 14.00 h.
  • V pondelok 23. októbra v čase od 18.45 – 20.15 h bude tretie stretnutie kurzu NASLEDUJ KRISTA (pre prihlásených účastníkov). Stretnutie sa uskutoční vo farskej zasadačke na tému: MOC SVIATOSTÍ.
  • V utorok 24. októbra o 19.00 h bude stretnutie horliteľov Ružencového bratstva.
  • V nedeľu 29. októbra o 16.00 h bude stretnutie KÁNA WELCOME v zasadačke farského úradu.
  • Zmena času: O týždeň, v noci z 28. na 29. októbra, sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času. (Teda „dlhšie spíme“.)
  • Oznam pre členov SSV. Kalendár na rok 2024 a podielovú knihu si môžete prevziať na farskom úrade v čase úradných hodín alebo v týždni, hneď po rannej alebo večernej sv. omši len do konca októbra. Členský poplatok je 10,00€. Prosíme, neodkladajte svoju návštevu farskej kancelárie na posledný termín. (11 členov).
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky