Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + Július Farkaš | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / TP
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Dominik Cisár a rodičia z oboch strán | Senec / slov. / PM

Streda

06:30 Poďakovanie Božskému Srdcu a Panny Márie a pomoc v rodine | Senec / slov. / PM
17:00 | Senec / maď. / TP
18:00 + Za živých aj zosnulých členov rodiny Ťažkej a Citrjakovej | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 | Tureň / maď. / TP
18:30 Za Božie požehnanie pre dobrodincov, ktorí podporili mladých na Svetových dňoch mládeže v Lisabone | Senec / slov. / PM

Piatok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + Irena | Senec / slov. / JK

Sobota

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + rodičia Škovránkoví | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + František | Senec / slov. / PM
08:15 | Senec / maď. / TP
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / TP
09:30 Za farníkov | Senec / slov. / PM
11:00 | Senec/ maď. / TP
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Mária Ulčinová – nedožitých 63 rokov | Senec / slov. / MF

Oznamy

PM – o. Pavol Mikula, TP – o. Tamás Pammer, MF – o. Michal Fratrič, RH – o. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • MISIJNÁ NEDEĽA – Dnešná nedeľa 22.10. je Misijná nedeľa spojená so zbierkou na misie. Tento rok je venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine.
  • FESTIVAL DUCHOVNEJ HUDBY – V nedeľu 22.10. po večernej Sv. omši vo farskom kostole bude o 19:30 koncert Festivalu duchovnej hudby za účasti ženského zboru Les Sirénes.
  • PÔST ZA POKOJ V SVÄTEJ ZEMI – V piatok 27.10. pozýva pápež František k modlitbe, pôstu a pokániu za mier vo svete, zvlášť v Palestíne a Izraeli: „Vyzývam veriacich, aby sa v tomto konflikte postavili len na jednu stranu: na stranu mieru. Nie však slovami – v modlitbe, s úplnou oddanosťou.“
  • GODZONE – V piatok 27.10. od 18:00 začína evanjelizačný program „Godzone – Nebojte sa“ v bratislavskej Inchebe expo aréne. Pozývame mladých na toto celodiecézne podujatie. Pôjdeme autobusom spolu o 17:00 pred kostolom, návrat do 22:00. Poplatok za autobus 3€, vstup na podujatie je voľný. Treba sa zapísať v sakristii.
  • FARSKÁ CHARITA V piatok 27.10. je sv. omša o 18:30 za účasti členov farskej charity aj s predstavením charity. Slúžiť ju bude vdp. Jozef Kožuch.
  • FARSKÁ PÚŤ NA BUTKOV V sobotu 28.10. pozývame všetkých na farskú púť na Butkov. Odchod autobusom o 8:00. Prejdeme krásnu krížovú cestu na Butkove, Sv. omša o 12:30, obed v peknom prostredí, vhodné miesto aj pre deti, návrat večer. Treba sa zahlásiť v sakristii.
  • ZMENA ČASU V noci zo soboty 28.10. na 29.10. sa mení čas. O hodinu dlhšie si pospíme.
  • FARSKÁ KNIŽNICA – V nedeľu 29.10. vás pozývame do farskej knižnice v pastoračnom centre, od 8:00 do 11:00.
  • SKCH – Slovenská katolícka charita aktívne hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali vydávať teplé jedlo ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Kedy: Každý deň od 10:30 do 13:30 v Bratislave. Charita vám zabezpečí transport a občerstvenie. Vaša účasť môže urobiť veľký rozdiel v životoch tých, ktorí sú v núdzi. Každý z nás môže byť Božím nástrojom lásky a starostlivosti voči tým, ktorí trpia. Stačí sa prihlásiť cez formulár na www.charita.sk.
  • STRETNUTIE MLÁDEŽE DIECÉZY – CLIPTIME – Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých vo veku 15-30 rokov na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Chceli by sme usporiadať spoločnú účasť z farnosti, viac info dáme o týždeň. Viac o programe na www.cliptime.sk.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky