Úmysly

Pondelok

06:30 +Valent +Anna a + rodičia | Sabinov
18:00 +Andrej | Sabinov

Utorok

06:30 +Angela +Jozef Vendelín +Andrej | Sabinov
18:00 ZBP Marianna, Achac a deti | Sabinov
18:00 +Štefan +Anna | Jakubovany

Streda

06:30 +Mária | Sabinov
18:00 +Pavel +Ľudmila Hraboveckí | Sabinov
18:00 ZBP pre starých rodičov | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Jozef | Sabinov
18:00 +Ondrej +Žofia +Emil | Sabinov
18:00 +rodiny Farašová a Rusnáková | Jakubovany

Piatok

06:30 +Juraj +Helena +Berta +Štefan | Sabinov
18:00 ZBP Igor a Anna (50r. sobáša) | Sabinov
18:00 ZBP Andrej a Terézia (45r. sobáša) | Orkucany

Sobota

06:30 ZBP Dušan a Valéria (45r. sobáša) | Sabinov
18:00 ZBP rodiny Štering | Sabinov
18:00 ZBP pre nevestu Moniku s rod. | Jakubovany

Nedeľa

07:30 +Ján +Regina +Martin | Sabinov
09:00 +Jozef | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 +Michal +Iveta +Juraj +Anna +Ladislav | Sabinov
10:30 + rodín Kvašňáková a Maďarová | Jakubovany
09:00 ZBP Marta a Jozef (35r. sobáša) | Orkucany

Oznamy

SVIATOSŤ ZMIERENIA chceme vám umožniť prijatie sviatosti zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých, ktoré nás čakajú na ďalší týždeň. Už v tomto týždni vo štvrtok a piatok budeme preto spovedať už od 16.00. V pondelok 30.10. budeme spovedať všetci kňazi nášho dekanátu vo farskom kostole od 19.00 h. Prosíme Vás, neodkladajte svätú spoveď na posledné dni, ale využite aj túto ponuku.

MISIJNÁ NEDEĽA Dnešná nedeľa je Misijnou nedeľou. Koná sa aj zbierka na misie. Svoje milodary môžete odovzdať do označených schránok v našich kostoloch. Srdečné Pán Boh zaplať!

DEŇ MODLITBY, PÔSTU A POKÁNIA ZA MIER Svätý Otec František na generálnej audiencii v stredu, 18. októbra vyhlásil: „Rozhodol som sa vyhlásiť na piatok 27. októbra deň pôstu a modlitby, deň pokánia, ku ktorému pozývam sestry a bratov rozličných kresťanských denominácií. Prosím všetky miestne cirkvi, aby sa zapojili do organizovania podobných aktivít, aby zapojili Boží ľud.“ Modlíme sa predovšetkým za pokoj vo Svätej zemi.

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do 17.15. Po nej nasleduje októbrová pobožnosť s modlitbou posv. ruženca.

MODLITBY CHVÁLY budú v piatok 27.10 od 19.00 v malom kostole. Srdečne vás pozývame!

PODIELOVÁ KNIHA SSV Ak ste si ešte nevyzdvihli podielovú knihu prosíme, aby ste tak urobili najneskôr do 31.10. po večerných sv. omšiach v pracovných dňoch.

ZBIERKA PRE FARNOSTI POSTIHNUTÉ ZEMETRASENÍM bude v nedeľu, 29. 10. Táto zbierka sa koná na základe prosby košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera vo všetkých farnostiach arcidiecézy.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Nikolas Šulík z Jakubovian a Miriam Pavlíková z Prešova – Solivaru

Martin Surina zo Sabinova a Lucia Šersťuková zo Sabinova

Tomáš Lipjanec zo Sabinova a Michaela Ropoviková z Vranova nad Topľou

Odkaz na zdrojovú stránku: https://farnostsabinov.sk

Pozvánky