Úmysly

Pondelok

17:00 + starých rodičov Imrich a Terézia Vaculoví, syn Rudolf a st. rod. | Rybky

Utorok

17:00 + Helena Jankovičová - zádušná | Rohov

Streda

|

Štvrtok

17:00 + manžela Andreja Závodského | Rybky

Piatok

17:00 Prosba k Matke Ustavičnej pomoci | Rohov

Sobota

|

Nedeľa

09:00 + František Múčka | Rybky
10:30 + Štefan Pavelka | Rohov

Oznamy

Liturgický kalendár nám pripomína:

23.10.2023 pondelok sv. Ján Kapistrán, kňaz, rehoľník a misionár  féria
24.10.2023 utorok sv. Anton Mária Claret, biskup a zakladateľ rehole  féria
25.10.2023 streda sv. Tabita, vdova  féria
26.10.2023 štvrtok sv. Lucián a Marián, mučeníci  féria
27.10.2023 piatok sv. Evarist, pápež  féria
28.10.2023 sobota sv. Šimona a Júdu, apoštolov  sviatok
29.10.2023 nedeľa 30. nedeľa v cezročnom období

Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím pani Polákovú Máriu a Mikulovú Anežku.

Ďakujem za službu.

Október – mesiac Ružencovej P. Márie.

Dnes budeme mať po sv. omši zbierku na misie a misijné dielo Cirkvi.

Dnes o 15:00 všetkých pozývame na sv. omšu pri ktorej sestry Najsvätejšieho Vykupiteľa spolu s duchovnými dcérami budú P. Bohu ďakovať za 5. výročie blahorečenia ich zakladateľky bl.

Matky Alfonzy Márie Eppingerovej.  Sv. omšu bude mať dp. Štefan Smetana, kaplán v Senici.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.rohov.sk/farske-oznamy/

Pozvánky