Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 pre mladých |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 | 30. cezročná nedeľa
08:30 |
10:00 detská |
11:30 |
18:30 |
08:45 | Milochov

Oznamy

  1. Dnes je celoslovenská zbierka na misie, do označených pokladničiek pri východe z kostola. P. Boh zaplať!
  2. Pripomíname, že prijímanie treba prijímať postojačky a  to buď do úst alebo aj do rúk, podľa želania prijímajúceho. Rešpektujme toto riadne usmernenie biskupskej konferencie a výslovné želanie nášho p. biskupa aj nášho p. dekana, platí to pre prijímajúcich, ale aj pre rozdávajúcich kňazov.
  3. Mladší birmovanci – deviataci – budú mať náuku dnes v nedeľu o 16:30 vo farskom kostole.
  4. Starší birmovanci – druhý rok prípravy /teda stredoškoláci/ budú mať náuky podľa rozpisu svojej skupinky.
  5. Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby birmovanci, aj deti, ktoré sa pripravujú na sv. prijímanie, chodievali pravidelne na nedeľné sv. omše.
  6. S radosťou oznamujeme, že speváčka a naša rodáčka Sima Magušinová, rod. Martausová pripravila Adventný koncert aj do nášho farského kostola, a to v posledný piatok pred Vianocami 22. 12. o 18:30 s názvom Advent s vami. Vstupenky sú už k dispozícii na adrese Predpredaj.sk
  7. Ďakujeme brigádnikom za pomoc pri stavbe kostola Svätej rodiny v tomto týždni. P. Boh zaplať!
  8. Členovia Spolku sv. Vojtecha budú mať ešte poslednú možnosť prevziať si podiely a zaplatiť členské – budúcu nedeľu po sv. omšiach dopoludnia.
  9. Upratovanie farského kostola – Moyzesova ul., Žilinská a Centrum. P. Boh zaplať!
Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky