Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 |
11:30 | v maďarčine
16:30 | latinská
18:30 |

Oznamy

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október:

V mesiaci október zvlášť pozývame všetkých k modlitbe sv. ruženca, ktorý sa v našom kostole modlí vždy pred sv. omšou o 17:45. Ďakujeme aj našim obetavým farníkom a farníčkam, ktorí sa za nás tento ruženec modlia. Modlitba sv. ruženca je silnou zbraňou v našich rukách, ktorou vyprosíme pre seba a svet mnoho milostí.

Úmysly sv. omší na január-apríl 2024:

V sakristii je možné zapísať si úmysly sv. omší na obdobie január až apríl budúceho roku.

Jasličková pobožnosť 2023:

Pozývame deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť hudbou, spevom, hraním, do jasličkovej pobožnosti počas nastávajúcich Vianoc. Kto by chcel takto prispieť k oslave narodenia malého Ježiška, nech sa nahlási v sakristii. Tohtoročná jasličková pobožnosť je opäť spojením našej a zoborskej farnosti a plánujeme ju mať v oboch farnostiach na Prvý a Druhý sviatok vianočný.

Zbierka na misie:

Dnes bude pri sv. omšiach zbierka na misie. Pán Boh zaplať za milodary.

Upratovanie kostola

Ďakujeme aj za všetky obety a pomoc, ktorou pomáhate našej farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://nitra.hm.nrb.sk/

Pozvánky