Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 Za uzdravenie a ZBP pre vnúčatá | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 + rod. Šumichrastová, Rajníčková, Chlebanová, Štefánková, Tarabová, Nedasová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 + rod. Janečková, Krajčiová a Haliaková a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Štvrtok

18:00 + rod. Lacková, Kohútová, Sedlárová a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Piatok

18:00 + rodičia a sestry a ZBP pre ich rod. | Nemšová

Sobota

07:00 + Kristína a Jozef Hudek a + deti Silvia, Marta, František, Jozef, Milan a ZBP pre rod. Chmelinovú a Běličkovú | Nemšová
17:30 + rod. Hálová, Hričková a Hrašná a ZBP pre tieto rod. | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 + Michal Ďuriš (nedožitých 90 rokov) a ZBP pre rod. Ďurišovú, Mačinovú, Macharovú a Mazánikovú | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 + Anna Schwandtnerová (10. výr.) a ZBP pre rod. Smolkovú, Surdovú, Chrebetovú, Schwandtnerovú, Kováčikovú a Leškovú | Nemšová

Oznamy

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

Streda: Spomienka sv. Maura, biskupa

Sobota: Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Nedeľa: 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Príležitostné oznamy

  • Dnes pri sv. omšiach je jesenná zbierka na misie. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
  • V sobotu po večernej sv. omši bude miništrantské stretnutie v učebni na fare.
  • Prosíme tých prihlásených na farskú púť, ktorí si ešte nevyzdvihli prihlášky, aby tak urobili čo najskôr. V tomto týždni môžete prinášať vyplnené prihlášky aj so zálohou, ktorá je na prihláške uvedená, na faru.
  • V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. Hodinky sa posúvajú o jednu hodinu dozadu.

Rozpis lektorov

  Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
P 1 Prekopová
2
U 1 Poláček
2
S 1 Mazánová
2
Š 1 Gurín
2
P 1 Kňažeková
2
S 1 Štefánek Filípková
2 Krajčiová
N 1 Nachtmannová M. Máliková Králiková
2 Bobotová K. Máliková Chudová

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://nemsova.fara.sk/web/oznamy/

Pozvánky