Úmysly

Pondelok

18:30 † Júlia, Gabriel a rodičia, starí rodičia | Močenok

Utorok

17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (M) | Horná Kráľová
18:30 † zomrelí členovia stolnotenisového klubu Senior | Močenok

Streda

07:00 † Adrián a Katarína Lóžioví | Močenok

Štvrtok

17:30 † Jozef a Margita Szöllössy | Horná Kráľová
18:30 Za ružencové spoločenstvo p. Šuvadu | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok – O
17:30 † Ján Tóth | Horná Kráľová
18:30 † Ján, Margita, Michal a Veronika | Močenok

Sobota

07:00 † Margita a Michal Sklenároví,rodičia z oboch strán | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † spolužiaci Milan a Miroslav | Močenok

Nedeľa

07:00 † Imrich Skalický -1. výročie | Močenok
08:30 † Mária a Jozef Švondroví | Horná Kráľová
09:30 † Tibor Hanák (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Nedeľa: 30. nedeľa v Cezročnom období

Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou 1/2 hod. V prvopiatkovom týždni je možnosť sv. spovede podľa rozpisu, zvyčajne 1 hod. pred sv. omšami v týždni a 1/2 hod. v nedeľu.

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – TV LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie farského kostola v Močenku:  č. d. 1203 – 1363, Ul. Nitrianska, sv. Cyrila a Metoda (v sobotu po rannej omši o 7.30)                                                                                                                                                                                                              

Upratovanie filiálneho kostola v H. Kráľovej: č. d.  680 – 700   (v sobotu o 14.00 hod.)

 

Nedeľná Mariánska pobožnosť:

  • v H. Kráľovej 13.30 hod. (M), 14.30 hod.
  • v Močenku   
    • 14.30 hod. – modlitba posvätného ruženca                 
    • 15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva                 
    • 15.15 hod. – Litánie Loretánske

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes 22.10.2023 je Misijná nedeľa, myslíme na všetkých ktorí pracujú v misiách a pripravujú sa na misijné poslanie. Zvlášť myslime aj na nášho misionára, vdp. Gorazda Kohúta, ktorý pochádza z našej farnosti a pracuje v misiách v spoločnosti pátrov verbistov.

 

Na budúcu nedeľu 29.10.2023 sa koná pravidelná zbierka na MISIE. Všetkým darcom, úprimné Pán Boh zaplať! (zbierka je o týždeň posunutá, nakoľko sme na púti s viacerými pútnikmi našej farnosti)

 

Mesiac október je zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Srdečne Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca do našich kostolov a k modlitbe posvätného ruženca v rodinách. Bližšie informácie – viď. plagátik na výveske a internetová stránka farnosti. (úplné odpustky)

 

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

 

Pomaly sa blížia sviatky Všetkých svätých. Pozývame všetkých, ktorí chcú tento sviatok prežiť aj s duchovným úžitkom pre seba a duše svojich milovaných drahých k svätej spovedi. Spovedáme každý deň pred sv. omšami. Myslime na svojich drahých v modlitbe a pri slávení sv. omší. To je to najviac, čo môžeme dušiam milovaných ľudí dať.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

 

Nedeľa

22. október

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Šuvada

p. Kollárová

 

p. Horňáková

p. Hanková

p. Horváthová

Pondelok

23. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Kollárová

Utorok

24. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vereš

p. Bleho

Streda

25. október

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Révayová

Štvrtok

26. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Hanková

Piatok

27. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Blehová

deti

 

Sobota

28. október

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1.čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

 

 

Nedeľa

29. október

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Kútna

p. Vörösová

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Pozvánky