Úmysly

Pondelok

07:00 poďakovanie za dožitých 85 rokov | Františkánsky
18:30 + rodičia Fredo a Marta a rodina | Františkánsky

Utorok

07:00 + Peter | Františkánsky
18:30 + rodičia Štefan a Irena Prokopovci a dcéra Mária | Františkánsky

Streda

07:00 za Božiu pomoc pre matku | Františkánsky
18:30 + rodičia Filatovci a Milatovci | Františkánsky

Štvrtok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu | Františkánsky
17:30 + rodičia Ľudovít a Alžbeta Kučerovci | Kostolište
18:30 + Ján, Dalila, Anna, starí a krstní rodičia | Františkánsky

Piatok

07:00 poďakovanie za 50 rokov života Márie | Františkánsky
18:30 + Júlia Juríková (1. výročie) | Františkánsky

Sobota

07:00 + rodičia Július a Anna Strungovci a syn Milan | Františkánsky
14:00 za birmovancov | Františkánsky
18:30 + Boris Kostolanský a starí rodičia | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + manžel Ferdinand, rodičia, brat Viliam a švagor Václav | Františkánsky
08:00 za zdravie a Božiu pomoc pre otca | Farský
09:00 + rodičia Knapovci | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + rodičia Štefan a Pavlína Stankovci | Františkánsky
18:30 + rodičia, starí rodičia a rodina | Františkánsky

Oznamy

  • Dnes je zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojim príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

  • Dnes popoludní o 17:00 h. bude vo františkánskom kostole posledné organizačné stretnutie birmovancov pred birmovkou. Účasť je nevyhnutná.

  • Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole celodenná adoráciaProsíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

  • Večernú sv. omšu vo štvrtok vo františkánskom kostole bude slúžiť novokňaz nitrianskej diecézy vdp. Dominik Tisovský, kaplán v Trenčíne.

  • Počas ružencového mesiaca október povzbudzujeme k hojnejšej účasti na modlitbe sv. ruženca pred sv. omšami. Za obvyklých podmienok je možnosť získať úplné odpustky.

  • Zo soboty na nedeľu sa mení čas z letného na zimný. Hodinky si posúvame o hodinu dozadu – bude dlhšia noc.

  • Nakoľko v budúcom týždni bude od utorka 1.11. možnosť získavať úplné odpustky pre duše v očistci – a jednou z podmienok je aj sv. spoveď – už v tomto týždni spovedáme k Dušičkám a zároveň aj k 1. piatku.

  • Pozývame všetky deti na „Párty Všetkých Svätých“, ktorá sa uskutoční o týždeň v stredu 31.10. o 16:00 h. v pastoračnom centre a zakončená bude svätou omšou. Deti nech prídu oblečené za svätých a môžu priniesť aj nejaké dobroty na nebeskú hostinu.

  • V sobotu o 14:00 h. bude vo františkánskom kostole v Malackách vysluhovaná sviatosť birmovania.

Spoveď birmovancov bude v piatok – detaily oznámime birmovancom dnes popoludní na stretnutí.

Nakoľko birmovka je predovšetkým duchovná slávnosť prijatia Ducha Svätého a posilnenia vo viere, je správne, aby aj rodičia birmovancov a príbuzní (ak nemajú prekážku) pristúpili ku sv. prijímaniu. Od birmovných rodičov, ktorí slobodne a s radosťou prijali krásnu úlohu byť vzorom kresťanského života pre svojho birmovanca, sa to čaká samozrejme! Ak birmovný rodič nie je ochotný pristúpiť ku sviatostiam, treba ho rýchlo vymeniť.

Rodičia, birmovní rodičia a príbuzní birmovancov majú príležitosť vyspovedať sa v priebehu týždňa – k dispozícii sme vždy pred sv. omšami. Ak birmovný rodič nie je z Malaciek, môže samozrejme pristúpiť k sv. spovedi vo svojej farnosti. Dôležité je, aby pri birmovke mohol pristúpiť ku sv. prijímaniu.

Podrobné organizačné pokyny oznámime birmovancom na dnešnom stretnutí a budú zverejnené aj na stránke farnosti.

Slávnosť bude streamovaná – môžete ju sledovať v priamom prenose, pozrieť si ju zo záznamu, prípadne stiahnuť si videozáznam. Link bude na stránke farnosti.

Predovšetkým prosíme: rešpektujte pokyny usporiadateľov!

Odkaz na zdrojovú stránku: https://malacky.fara.sk/

Pozvánky