Úmysly

Pondelok

06:15 + z rod. Vetríkovej |
18:15 + Pavol a Emília |

Utorok

06:15 BPZ pre Máriu s rodinou |
18:15 + Anna, Mária, Ján, Mária |

Streda

06:15 BPZ pre Oľgu |
18:15 Za duše v očistci |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Františka |
17:00 BPZ pre Máriu | Ondrašová
18:15 BPZ pre rodinu |

Piatok

06:15 BPZ pre rodinu |
17:00 + Ján, Magdaléna, Milan | Ondrašová
18:15 + z rodiny |

Sobota

07:00 BPZ pre Michala a Jaroslavu |
18:15 + Mária, Ľudevít a Vladimír s rodinou |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Ján, Margita, Miloš, Anton, Marcel | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes je Misijná nedeľa, po sv. omšiach bude Zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné „Pán Boh zaplať.“
 • Dnes o 14:00 bude ružencová pobožnosť.
 • Pozývame všetky deti na špeciálne Dobročinové stretko dnes o 16:30 v KD.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.15 do svätej omše.
 • Spovedanie v Lipt. Ondrašovej pred prvým piatkom bude vo štvrtok od 16:00 do 17:00 a vo farskom kostole v piatok od 16:00 do 18:00.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 4.
 • V noci z 28. na 29. októbra (zo soboty na nedeľu) sa mení čas, hodiny si posunieme o hodinu dozadu.
 • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti.
  • vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou.
  • v Ondrašovej v nedeľu o 14:00 hod., v stredu a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod.

  Tento týždeň sa budú predmodlievať lektori.

 • Pozývame všetky deti na Párty všetkých svätých 30.10.2023 do KD, Prosíme, aby deti prišli oblečené v kostýme nejakého svätého a každý si donesie niečo dobré pod zub. Začínať budeme o 15:15, účastnícky poplatok je 1€ na dieťa. Tešíme sa na vás.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky