Úmysly

Pondelok

06:30 † manžel, rodičia, starí rodičia z oboch strán a živá rodina; † rodina Alakšová, Ďurkovicová, Machovičová, Sujová a živá rodina; Božie požehnanie pre rodiny Ďurkovicovú, Homolovú, Martinkovú a Matuškovú (otec Paľko) |

Utorok

18:00 † rodina Frčková a živá rodina; † Milan Sýkora, rodičia, svokor, starí rodičia z oboch strán a živá rodina |

Streda

06:30 † z rodiny Ihrackej; Božiu pomoc pre dcéru a za deti |

Štvrtok

18:00 † z rodiny Kováčovej, rodičia Jozef a Margita (1. výročie), rodičia, starí rodičia z oboch strán, Ľudovít, Anna, Julka, manžel, syn Štefan, Jozef a živá rodina; Na úmysel |

Piatok

08:00 † Jarmila Luptáková a za pomoc Božiu pre Jurka a Irenku s rodinami |
18:00 † starí rodičia Hriňovci, Grnáčovci a † z rodín a živá rodina |

Sobota

18:00 † Ján Tkáčik (1. výročie), syn, starí rodičia, † z rodiny Rumanovej a živá rodina; † Pavel Pálka (pohrebná); † Štefánia Prokajová (30. deň) |

Nedeľa

07:30 † z rodín Vreštiakovej a Bočkayovej; † Peter Grnáč (otec Paľko) |
09:00 † Anna Stehlíková (pohrebná) |
10:30 † Jozef Pálka |

Oznamy

  • Možnosť svätej spovede bude v tomto týždni v pondelok od 07.00 hod., v stredu a v piatok od 17.00 hod.
  • V piatok večer bude sv. omša za účasti detí.
  • Na mládežnícke stretnutie pozývame v piatok 27.10. po večernej sv. omši na faru.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
  • Prihlášky na prvé sväté prijímanie (3. trieda) a na birmovanie (9. trieda a starší) vyplnte a odovzdajte svojim katechétom do 31. 10. 2023.
  • Kto by chcel niečo priniesť na výzdobu pred oltárom – poďakovanie za úrodu. Môžete tento týždeň.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky