Úmysly

Pondelok

17:00 + Štefan Gelien a rodičia Krpeľanovci |

Utorok

17:00 - za Božiu pomoc a milosti pre deti a vnúčatá (č.1735) |

Streda

08:00 + Ján Michálik |

Štvrtok

17:00 - za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Maštenovu |

Piatok

08:00 - za zdravie pre zaťa Janka |

Sobota

17:00 - za zdravie a B. požehnanie pre deti a vnúčatá a + Maroš | Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Nedeľa

08:00 - za šťastný pôrod a za zdravie pre Tomáška | 30. nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa
09:00 - | Krivec - 30. nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa
10:00 + Štefan Kmeť, Anna Kmeťová a poďak. za 90 r. Anny | 30. nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Evky Ružičkovej.
  • Stretnutie starších birmovancov (okrem deviatakov) bude na budúcu nedeľu po sv. omši,
    ktorá je o 10.00 h., vo farskej klubovni.
  • eRko stretko bude dnes o 14.00 hod. vo farskej klubovni pre všetky deti.
  • Dnes je zbierka na misie.
  • Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení čas na zimný.
  • Prihlášky na I. sv. prijímanie odovzdáme tretiakom v škole. Pre záujemcov, ktorí
    nenavštevujú ZŠ v Hriňovej budú prihlášky k dispozícii v sakristii po sv. omšiach.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://hrinova.fara.sk/

Pozvánky