Úmysly

Pondelok

07:00 Na poďakovanie za 50. rokov života Jána a Štefana a za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny | Karmel
17:30 +Karol Šufliarsky a rodičia z oboch strán |

Utorok

07:00 +manželia Ľuptákoví a syn Vladimír | Karmel
17:30 +Margita Sliacká, otec, brat Jozef, sestry Mária a Amália a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Streda

07:00 +rodičia a starí rodičia | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 20 rokov manželstva Juraja a Karin a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Štvrtok

07:00 +z rodiny Melichovej, Porubjakovej a Račkovej | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 75 rokov života Milana, +rodičia z oboch strán |

Piatok

07:00 +matka Helena, 1.výr | Karmel
17:30 +Mikuláš Dianiška, nedožitých 95 rokov, manželka Mária a rodičia z oboch strán |

Sobota

07:00 Za zdravie a B. pomoc pre otca provinciála Tadeáša, OCD | Karmel
07:30 Za ružu Amálie Budáčovej | Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
17:30 Na poďakovanie za 70 rokov života Oľgy a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:30 +rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
07:45 Za veriacich |
09:00 +Helenka Cerovská, 1. výr |
10:30 Na poďakovanie za 70 rokov života Karola Kolmačku a za zdravie a B. p. pre rodinu, +brat Pavol, nedožitých 70 r. |
17:30 +Mária Chlebničanová, manžel Peter, starí rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č. 24. Amálie Budáčovej.
 • V mesiaci október vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole
  každý večer so začiatkom o 16.55 hod. V piatok sa budú predmodlievať birmovanci zo
  skupiny p. Kataríny Budáčovej a v sobotu zo skupiny p. Evy Bohumeľovej.
 • Dnes po sv. omšiach je zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná
  farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej
  a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať
 • Na budúcu nedeľu sa mení čas. Hodiny sa posúvajú o hodinu dozadu.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2024. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 10,- €.
 •  Opätovne pripomíname, že horná sakristia počas sv. omší v sobotu večer
  a v nedeľu je vyhradená pre rodičov s malými deťmi.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: www.faradetva.sk

Pozvánky