Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 |
18:00 | Adorácia od 15:00, 16:15 Čadečka, 18:00 Horelica

Piatok

07:00 |
18:00 | po večernej sv. omši stretnutie LEKTOROV

Sobota

07:00 |
18:00 | CELONOČNÁ ADORÁCIA

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Dnes je Misijná nedeľa – je celoslovenská zbierka na Misie – za vaše milodary Pán Boh zaplať.

V piatok bude o 18:00 sv. omša pre mládež a birmovancov.

V piatok večer bude po sv. omši stretnutie lektorov.

Zmena času – na budúci týždeň za zo soboty na nedeľu posúva čas z 3 hodiny na 2 hodinu.

Spovedanie – v tomto týždni budeme spovedať ako na prvý piatok, nakoľko na ďalší týždeň bude slávnosť Všetkých svätých a spomienka na zosnulých. Spovedá sa obvykle (pol hodiny pred sv. omšou). V piatok sa spovedá od 15:00 do 18:00, prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

K chorým a nevládnym po domoch pôjdeme v tomto týždni vo štvrtok a piatok v obvyklých hodinách.

Horelica: spoveď vo štvrtok od 17:00 a o 18:00 slávnostná sv. omša (deň posviacky kostola)

Čadečka : spoveď vo štvrtok od 15:00 a sv. omša o 16:15

Duchovná príprava pred Slávnosťou všetkých svätých a “Dušičkami” bude v sobotu 28.10.2023 po večernej sv. omši po celú noc až do rannej sv. omše – celonočná Adorácia spoločenstiev.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: u Juroši ako aj na Horelici a Čadečke.

Projekt Godzone Vás pozýva na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2023 – Nebojte sa. Podujatie sa uskutoční v Žiline 24.10.2023 (utorok) v Niké aréne od 18:00 do 21:00 hod. Vstup je zdarma. Viac informácii nájdete na stránke godzone.sk

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky