Úmysly

Pondelok

18:30 Za obrátenie priateľky Hedvigy |

Utorok

06:30 + Ľubomír a Marta |
18:30 + rodičia a + brat; + starí rodičia a + ostatní príbuzní |

Streda

06:30 + rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a súrodenci z oboch strán a za duše v očistci |
17:30 Za Božie požehnanie a zdravie pre Simonu |

Štvrtok

06:30 Za duše v očistci |
18:30 + manžel; + rodičia a starí rodičia z oboch strán; + Margita a Etela |

Piatok

06:30 + rodičia z oboch strán |
18:30 + otec Gašpar, Mária, Jozef, Eugen, Terézia; za Božie požehnanie pre rodinu Vanekovú |

Sobota

08:00 Na úmysel |
16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica) |

Nedeľa

08:00 + rodičia |
09:30 Za farníkov |
11:00 + Peter a Mária a ich + rodičia |
18:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre živú rodinu a + rodičia z oboch strán |

Oznamy

MISIJNÁ NEDEĽA – ZBIERKA

Dnes po svätých omšiach je aj v našej farnosti zbierka na
misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam a
diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate
chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše
milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň!

MODLITBY MUŽOV

Dnes o 17.00 bude na fare stretnutie modlitby mužov.

OZNAM PRE DETI A BIRMOVANCOV

V stredu 25.10. bude detská sv. omša. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke.
Vo štvrtok 26.10. bude ďalšia katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30.

ZMENA ČASU

V noci zo soboty (28.10.) na nedeľu (29.10.) sa posúva čas z 3. hodiny letného času na 2. hodinu stredoeurópskeho času.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského obetovanú za mier vo svete a medzi národmi, ktorú bude v pondelok 23. októbra 2023 o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásením sa do konca októbra je možné získať zľavu na vstupné. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk .

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

Pozvánky