Úmysly

Pondelok

|

Utorok

07:00 |
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 22. 10. 2023

  1. Dnes pozývame všetkých miništrantov, aj tých, ktorí by chceli miništrovať na miništrantské stretnutie o 15.00. hod. v Salezku.
  2. Dnes je misijná nedeľa. Je zbierka na misie.
  3. V stredu o 19.00 vás pozývame na prvé online Rodičko. Témou bude Generácia Z – Trendy v životnom štýle mladých ľudí, lektorka Alena Tomanová. Viac informácií na našej stránke sk.
  4. Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení čas. V nedeľu o 3.00 letného času posúvame hodiny na 2.00 stredoeurópskeho času.
  5. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.sbb.sk

Pozvánky