Úmysly

Pondelok

06:30 Za Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá |
17:30 + Pavol a Mária |

Utorok

06:30 + rodičia a ostatní zomrelí z rodiny |
17:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Filimonovú a Hláčikovú |

Streda

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Pavla a deti s rodinami |

Štvrtok

06:30 + manžel Ľubomír, rodičia Magdaléna a Jozef a krstní rodičia Margita a Ondrej |
17:30 + Julka Šarišská – 1. výročie úmrtia | + adorácia

Piatok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru s rodinou |
17:30 + manžel |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti | Sv. Šimon a Júda, apoštoli, sviatok
17:30 + Magdaléna a manžel Vladimír |

Nedeľa

07:00 + súrodenci | TRIDSIATA NEDEĽA
08:15 Na úmysel kňaza |
09:30 + starká Mária, babka Pavla a ujo Vendelín |
11:00 Za všetkých farníkov |
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov, ich rodiny a syna Petra s manželkou Julkou |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 3.
  • Deti si môžu vydvihnúť nálepky v sakristii.
  • Dnes po sv. omšiach je aj v našej farnosti zbierka na misie pre africký Benin. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
  • Všetky úmysly sv. omší do konca februára máme obsadené. Je však ešte možnosť, že váš úmysel sv. omše bude odslúžený doma našimi kňazmi dôchodcami (pán dekan Pecha a otec Kazimír Divéky).
  • Mariánske večeradlo bude v utorok o 16.30 v kostole.
  • V sobotu 28. októbra idem s miništrantami na výlet do Banskej Štiavnice na Kalváriu. Odchádzame o 9.00 spred fary a predpokladaný návrat je o 16.00 do Banskej Bystrice.
  • Zo soboty na nedeľu sa mení čas.
  • Na budúcu nedeľu 29. októbra sa uskutoční koncert o 17.30 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Viac info na plagáte.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky