Úmysly

Pondelok

18:00 + rodiny: Varačková, Slašťanová, Sámelová a + Jozef Pukač | Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Utorok

18:00 + Zitka Homolová, mesačná | Sv. Lukáša, evanjelistu, sviat.

Streda

18:00 + manžel Jozef, + rodičia, + súrodenci a + svokrovci | féria

Štvrtok

18:00 + Pavol a + Blažena Kosegioví | féria

Piatok

18:00 + Jozef Horváth, nedožitých 75 r. | féria

Sobota

Za veriacich | féria
18:00 + rodičia Filip a Anna a + manžel Emil | féria

Nedeľa

08:30 Poďak. P. Bohu za 50 rokov a prosba o Božie požehnanie |
10:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Dnes je zbierka na misie. Za obety vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
 • V sobotu 22. októbra bude po rannej sv. omši veľké upratovanie kostola. Prosím
  o hojnú účasť nielen členov jednotlivých ruží, ale vítaní budú aj ďalší veriaci. Bude
  potrebné urobiť dôsledné očistenie priestorov svätyne i lode kostola po prácach, ktoré sa
  uskutočnili v rámci reštaurovania svätyne a umiestnenia nového oltára, ambóny a sédesu
  a ďalších prác, ktoré s tým súviseli.
 • Na budúce nedeľu – 23. októbra 2022 bude druhá sv. omša v netradičnom čase –
  o 10:30.
 • Pri tejto sv. omši otec biskup Mons. Marián Chovanec konsekruje /posvätí/ nový
  oltár. Všetkých Vás srdečne pozývam, aby ste sa tejto slávnosti zúčastnili a aby sme tak
  dobrému Pánu Bohu poďakovali za úspešné zavŕšenie takmer trojročného úsilia
  /prípravné dokumentácie a samotné realizovanie prác/ reštaurovania svätyne nášho
  chrámu a umiestnenie nového mobiliára, ktorého najpodstatnejšou časťou je práve
  spomenutý nový oltár /obetný stôl/, ktorý otec biskup konsekruje.
 • Pri tejto slávnosti bude možné prostredníctvom finančnej zbierky podporiť dofinancovanie
  nového oltára. Za obety vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Pozvánky