Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď./ AB
18:30 + František, Anna Kupkovičoví | Senec / slov. / JD

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + manžel, brat a ostatní členovia rodiny | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov | Senec / slov./ JD
17:00 | Senec / maď./ RH
18:00 + Zdenko Žilinec 1. výročie úmrtia | Senec / slov. / JD

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď./ AB
18:30 + rodina Slováková a brat Joze | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + manžel Peter | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď./ AB
18:30 + rodina Jána Pokrývku a starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Poďakovanie Božskému srdcu a Panne Márii a prosba o pomoc v rodine | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Poďakovanie za 35. rokov zboru Radosť | Senec / slov./ JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov./ JD
18:30 + rodinu Vitkovú a Vašovú | Senec / slov./ MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE – Túto stredu 19.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – o 18:00 majú sv. omšu a po nej katechézu do 19:00.
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie. Zahláste sa na fare v úradných hodinách.
 • OKTÓBROVÝ RUŽENEC – V mesiaci októbri sa spoločne modlíme sv. ruženec
  pred večernými slovenskými sv. omšami. Pozývame jednotlivé stavy, aby sa predmodlievali. V pondelok ženy, utorok muži, v stredu deti, vo štvrtok birmovanci, v piatok mladí a miništranti, v sobotu seniori a v nedeľu rodiny. Pozývame aj do spoločnej rodinnej modlitby ruženca.
 • DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV: „MMM – MANŽELSTVO MISIA MOŽNÁ“ – Pozývame na túto duchovnú obnovu manželov do Pútnického domu v Marianke 11.-13.11.  Viac info na plagáte.
 • VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU – Po sv. omši v nedeľu večer, kto by chcel, sa schádzajú farníci na modlitbu s Pannou Máriou.
 • POTÁBOROVÉ STRETKO – V piatok 23.10. od 17:00 sa v Pastoračnom centre uskutoční znova ďalšie stretko po tábore Laboratórium. Program pokračuje účasťou na sv. omši a po nej znova program v pastorku. Pozývame animátorov aj účastníkov.
 • MISIJNÁ NEDEĽA – Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • GODZONE – Pozývame mladých na celodiecézne podujatia evanjelizačný program Godzone – NEVZDÁVAJ TO v sobotu 29. októbra od 18:00 v bratislavskej Inchebe expo aréne. Stretneme sa v sobotu 29.10. o 17:00 pred kostolom spoločne pôjdeme autobusom a spoločne sa vrátime do 22:00, poplatok za autobus 2,eur, vstup na podujatie je voľný. 
 • SEDMOKRÁSKA – Sedmokráska pozýva deti predškolského veku na stretnutie, ktoré bude túto nedeľu o 15.hod. v Pastoračnom centre.
 • ADORÁCIA U SESTRIČIEK – Kto by chcel, vo štvrtok bude adorácia, ktorá býva vždy 20-teho v mesiaci, u našich rehoľných sestier. Od 18:00 do 21:00.

Pozvánky