Úmysly

Pondelok

06:45 +Vojtech | Sabinov
18:00 +Anna +Ján +Magdaléna | Sabinov

Utorok

06:45 +Ján a + z rod.Pastirčákovej | Sabinov
18:00 +Ján +Margita +Andrej | Sabinov
18:00 ZBP Anna (75 r.) s rod. | Jakubovany

Streda

06:45 ZBP Gabriely s rodinou | Sabinov
18:00 +Ján +Juraj +Magdaléna | Sabinov
18:00 +Alžbeta +Ondrej | Orkucany

Štvrtok

06:45 +Anna +Mikuláš +Pavol +Mikuláš | Sabinov
18:00 ZBP Štefan a Anna (jubileum sobáša) | Sabinov
18:00 +Jozef (1.výročie) | Jakubovany

Piatok

06:45 +Mária (1.výročie) | Sabinov
18:00 ZBP Mária (40 r.) | Sabinov
18:00 +Ján | Orkucany

Sobota

06:45 +Jozef +Anton +Matej +Anna | Sabinov
18:00 +Andrej | Sabinov
18:00 +Anna (1.výročie) | Jakubovany

Nedeľa

07:30 +Imrich | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP Anton a Anna (40 r. sobáša) | Jakubovany
09:00 +Metod +Apolónia + Viktor | Orkucany

Oznamy

MISIJNÁ NEDEĽA Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Súčasťou misijnej nedele je aj zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím milodarom dávame trpiacim nádej na lepší život. Svoj milodar môžete odovzdať do vyznačených schránok.

MODLITBA POSV. RUŽENCA V mesiaci októbri sa modlíme ruženec spoločne od 17.30 vo Farskom kostole i vo filiálnych kostoloch. Povzbudzujeme Vás k účasti.

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC aj v tomto roku 18. 10. prebehne iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá spája modlitbou posv. ruženca deti na celom svete. Do nej sa v tento deň zapoja aj žiaci našej CZŠ sv. Jána Krstiteľa, deti pozývame aj večer na modlitbu posv. ruženca o 17.30.

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok od 16.00. do 17.15.

POZVÁNKA NA FILM Dnešnú nedeľu o 16.30 v kine Torysa je možné vidieť dokumentárny film „Slobodní“. Film rozpráva príbeh kresťanského disentu a jeho predstaviteľov – zvlášť V. Jukla a S. Krčméryho na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností.

PODIELOVÁ KNIHA PRE ČLENOV SSV Členovia SSV si môžu v pondelok až piatok po večernej sv. omši na fare vyzdvihnúť podielové knihy a zaplatiť členský poplatok 8 eur.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Dominik Kovalík zo Sabinova a Kristína Orjabincová z Uzovského Šalgova


Pozvánky