Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jozef, Františka a Jozef | Farský kostol
17:30 + Miroslav | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Stanislav | Farský kostol
17:30 + Irena a Milan | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božie pož. Laury, Lujzy a otca | Farský kostol
17:30 + Vilma, Dušan, Róbert | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jozef | Farský kostol
17:30 + Rozália, Jiřina, Blažej | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za dary Ducha Svätého pre Matúša, Vladimíra a Kristínu | Farský kostol
17:30 + Jozef a dary Ducha Svätého pre vnúčatá | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
18:15 + Ľudmila, Anna, Eduard a Emanuel | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Vlasta | Farský kostol
14:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti | Farský kostol
18:15 Za zdravie a Božie pož. pre Vladimíra s rodinou | Farský kostol
07:30 | Baničné
09:00 ++ rodičia Alojz a Anna | Baničné
10:30 | Baničné
07:30 | Klačno
09:00 + Helena (1. výročie) | Klačno
10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku, Petra, Andreu a Filipa | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.

Oznamy

1) POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM: V stredu počas sv. omše o 16:00 h. požehnáme matky
v požehnanom stave. Prosíme, aby zaujali miesta pred oltárom Panny Márie.

2) MODLITBY OTCOV: V utorok prosíme mužov – otcov o predmodlievanie sa posvätného ruženca
a po sv. omši o 16:00 h. ich pozývame na predstavenie „modlitieb otcov“.

3) SV. OMŠA NA KALVÁRII: Na budúcu nedeľu 23.10. vás pozývame sláviť sv. omšu na Kalvárii.
Začneme modlitbou posvätného ruženca o 15:00 h. V rámci Misijnej nedele sa chceme osobitne
modliť za našich blízkych, ktorí pre rôzne životné okolnosti prestali praktizovať vieru.

4) ZMENA ČASU: V noci z 29. na 30.10. sa mení čas. O 3:00 h. letného čašu posúvame hodiny na
02:00 h. stredoeurópskeho času.

5) VYPOMIENKY ZA ZOMRELÝCH: Dnes a v priebehu budúceho týždňa si môžete zo stolíka vzadu v
kostole vziať vypomienkové modlitbové lístky za duše svojich blízkych zomrelých. Počas
kostola do nedele 30.10.

6) VÝSTUP NA CHOČ: V prípade priaznivého počasia vás na budúcu sobotu pozývame na turistiku
– Výstup na Choč. Zvlášť pozývame otcov s dospievajúcimi deťmi. Počas výstupu bude priestor
na neformálny rozhovor. Bližšie informácie na farskom FB.

7) MUZIKÁL „JESUS CHRIST SUPERSTAR“: V prešovskom divadle Jonáša Záborského sme
rezervovali vstupenky na muzikál Jesus Christ Superstar. Predstavenie sa uskutoční 06.
novembra 2022 (nedeľa) o 16.00 h. Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť v sakristii kostola.
Poplatok je 26 eur (vstupenka 16 eur + autobus 10 eur). Zapísať sa môžete do 23. októbra 2022,
aby sme vedeli definitívne objednať vstupenky. Pokyny k platbe Vám poskytneme po tomto
termíne.

8) VEREJNÁ ZBIERKA „BOJ PROTI HLADU“: Vincenstká rodina organizuje 16. ročník
celoslovenskej verejnej zbierky „BOJ PROTI HLADU“. V našej farnosti ju organizujú Milosrdné
sestry sv. Vincenta – Satmárky. Dnes ju môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka po
všetkých sv. omšiach.

9) KATECHUMENI: Dospelí, ktorý by sa chceli dať pokrstiť, alebo si doplniť sviatosti (1. sv.
prijímanie a birmovku) sa môžu prihlásiť na farskom úrade počas stránkových dní.

10) OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI: V mesiaci október vás srdečne pozývame na spoločnú modlitbu sv.
ruženca, vo farskom kostole v týždni o 15:30 h., pred sv. omšou. Rozpis spoločenstiev je na
výveske. V sobotu sa budeme modliť po rannej sv. omši o 6:00 a v nedeľu poobede o 14:00h. Na
sídliskách v týždni pol hodiny pred sv. omšami.

11) PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať katechétom alebo
v kancelárii fary najneskôr do 7.11.2022.

12) POĎAKOVANIE: Všetkým, ktorí prišli na stretnutie RB, a ktorí sa predmodlievajú ruženec; za
prípravu stretnutia rehoľníkov.

13) MILODARY A ZBIERKY:
▪ Bohuznáma obetovala na kostol 50 eur;
▪ Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.
IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

12) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Ľubomír ŠIŠKA bývajúci v Párnici a Nikola SLOBODOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú
sa dnes po tretí raz. Zahrňme snúbencov do modlitieb.

„Majte trpezlivosť s Cirkvou. Vždy je spoločenstvom slabých a hriešnych ľudí.“
Sv. Ján Pavol II.


Pozvánky