Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |
13:00 | Ďurčiná - pohrebná svätá omša

Utorok

06:30 |
14:00 | pohrebná svätá omša
18:00 |

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 | Celodiecézna kňazská rekolekcia v Nimnici

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 2. skupiny. Po sv. omši je stretnutie birmovancov.
18:00 | Ďurčiná - Modlitbu sv. ruženca sa predmodlievajú prvoprijímajúce deti Základna škola Lipová.

Sobota

06:30 |
18:00 |
19:00 | Farský kostol Rajec - Chvály

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Po sv. omšiach celoslovenská zbierka na misie. Za milodary Pán Boh odplať. 
  
Sv. omšu o 11.00 hod odslúži v Rajci náš rodák Pavol Kavec. Pri bohoslužbe požehná reprodukciu milostivého obrazu Panny Márie z pútneho miesta Skoky u Žlutic. Česká republika, kde t.č. pôsobí.
 
Podporiť záverečnú etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo obnovu fasády v Ďurčine môžete aj na farský účet: Č. účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054
 
Október je mesiac sv. ruženca. Ruženec je evanjeliová modlitba. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba je každý deň ½ hodiny pred sv. omšami. Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu pri dverách.
Na filiálkach modlitba sv. ruženca: Pondelok – Sobota o 16:30. Povzbudzujeme všetkých k tejto modlitbe. Obetujme ju zvlášť za rodiny, pokoj vo svete, trpiacich, obrátenie hriešnikov.
 
V sobotu 22.10.2022 sa v Rajci bude konať duchova obnova pre členov ružencových bratstiev. Je potrebné, aby sa členovia zapísali na zoznam pre zabezpečenie obeda a občerstvenú.
Info na výveske.

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v Rajci 15:00  Patrik Kašjak a Katarína Muchová.
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare.

eRko v Rajci pozýva všetky deti tvoriť krajší svet, zapojením sa do októbrovej kampane Dobročiny. Spoločne upravíme a upraceme okolie cintorína a farskej záhrady. Stretneme sa v sobotu 22.10. o 8:30 hod. pri Pastoračnom centre. Tešíme sa na všetkých pomocníkov!

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove
v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. …viac informácií
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami.

Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky