Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 17.30 Modlitba ruženca | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 17.30 Modlitba ruženca | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Októbrové pobožnosti – pri soche Panny Márie v kostole

      Pondelok až piatok o 17:30

Sobota 6.30; Nedeľa 14:30

V utorok a stredu sa modlia deti, v piatok mládež a ďalšie dni ružencové bratstvo.

 • Misijné nedeľa – na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18.októbra 2022 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu.
 • Rekolekcie kňazov nášho dekanátu budú v našej farnosti v stredu 19.10.2022. Pozývame na sv. omšu do farského kostola o 9:00.
 • Miništranti – stretnutie miništrantov bude 22.10.2022 o 9:00 vo farskom kostole. Pozývame všetkých, aj tých chlapcov, ktorí by chceli začať miništrovať.
 • Lektori – stretnutie lektorov bude 18.10.2022 (utorok) o 18:45 po večernej sv. omši na prízemí pastoračného centra.
 • Milión detí sa modlí ruženec – 18.10.2022. V utorok pozývame deti na spoločnú modlitbu ruženca o 17:30.
 • Dnes nebude zbierka na náš kostol, ale chceme pomôcť zbierkou farnosti Červenica, kde pôsobí náš rodák kňaz Jozef Juraško. Konkrétne na opravu strechy farskej budovy, ktorá je v havarijnom stave. V mene pána farára Vám úprimne ďakujeme.
 • Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pastoračnom centre pri príležitosti – mesiac október – mesiac úcty k starším dňa 22.10.2022 (sobota) o 14:00. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Členovia Spolku sv. Vojtecha si budú môcť vyzdvihnúť kalendáre a podielovú knihu po každej sv. omši v nedeľu 23.10.2022. Členské je 8 eur.
 • V stredu pozývame na detskú sv. omšu a v piatok na mládežnícku. Večer o 18:00.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – Štvrtok – 15:00 sv. omša.
 • Šalgovík :

Streda –  18:00; modlitba ruženca 17:30

Piatok –  18:00; modlitba ruženca 17:30

Nedeľa –  8:00


Pozvánky