Úmysly

Pondelok

18:00 ----------------------- | Partizánske – Šípok

Utorok

15:30 Za chorých, trpiacich a umierajúcich | Malé Uherce
18:00 † za rodičov Rudolf a Helena Urbanoví a syn Ivan | Partizánske – Šípok

Streda

15:30 † z rodiny Staňovej | Malé Uherce
18:00 † Karol, Tibor, Eleonóra a rodičia | Partizánske – Šípok

Štvrtok

15:30 Za uzdravenie Jozefa | Malé Uherce
18:00 † rodinu Dzunkovú a Bohunickú | Partizánske – Šípok

Piatok

15:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána s rodinou | Malé Uherce
18:00 † rodičov Peter a Božena Matejoví, Bohumil a Evka a sestra Evka | Partizánske – Šípok

Sobota

07:30 Za duše v očistci † Viliama Šuňala | Malé Uherce
18:00 † rodičov Rudolfa a Emíliu Hlavinových | Partizánske – Šípok

Nedeľa

07:30 Poďakovanie za prežité roky života a prosba o požehnanie pre ďalšie | Partizánske – Šípok
08:00 Za farníkov | Malé Uherce
09:00 † Jozef, František a Paulína | Partizánske – Šípok
11:00 † Július a Mária Strakoví a ich rodičia | Partizánske – Šípok

Oznamy

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

– V sobotu 22.10. bude stretnutie rodičov a detí, ktoré chcú ísť v tomto
školskom roku na prvé sväté prijímanie, toto stretnutie začne o 10:00 pod
kostolom.

– Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

– Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.2

Mgr. Peter Naňo
administrátor farnosti


Pozvánky