Úmysly

Pondelok

06:45 Igáz Dezider |
18:00 Ľubomír Cabaj a rodičia z ob. str. |

Utorok

06:45 manžel Alfréd,brat Vladimír, rodičia Vincent a Mária |
18:00 rodičia Strogončíkoví,Škutkoví a sestra Oľga a manžel |

Streda

06:45 rodičia Viliam a Emília Krajčovičoví,st. rod.,syn Viliam |
18:00 manžel,rodičia Gašpar a Valéria,rodina Moravčíková, Mišejová, Brandlová |

Štvrtok

06:45 rodičia Gabriel a Štefan Litavský |
18:00 rodičia Herdoví a Chmelároví |

Piatok

06:45 poďakovanie za PB a zdravie Tamarke |
18:00 poďakovanie k 5.výr. sobáša a prosba o ďalšie požehnanie |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 manžel Jozef Rondos a syn Jozef a rodičia z ob. str. |

Nedeľa

07:00 zom.rodičia Chrenoví a Bláhoví a s. Silvestra |
09:00 rodina Poláčiková a Nechalová |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 Margita,Ladislav a Miroslav Mihalíkoví a ost. rodina |

Oznamy

Milodary na kostol : -Bohu známi novomanželia -50,-€, Bohu známa -30,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

Prosíme o stretnutie birmovancov v sobotu o 17,30 h. v kostole.

Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Terézie Zábojníkovej.

Pozývame vás na Večer s chválami, ktorý sa uskutoční v piatok 21.10. po večernej sv. omši.

V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Sv. omšu bude spevom doprevádzať spevokol z CZŠ JK a Pramienok spoločne. Ich nácvik je každý utorok o 14,15 hod. v CZŠ JK pod vedením pani učiteľky.

Budúca nedeľa je Misijné nedeľa a je spojená s našimi modlitbami, obetami za misie. Na budúcu nedeľu koná sa zbierka na misie.

Na ekostol zostáva sv. omša v nedele o 10.30 h. a v určitej miere možností aj na mestskej káblovej televízii ako doteraz, t.z. v nedele o 10,30 h.


Pozvánky