Úmysly

Pondelok

06:30 Poďakovanie za 83. rokov života a BP pre rodinu |
18:00 Poďakovanie za 50. rokov manželstva Rudolfa a Máriu Adamcových a BP pre rodinu | Dolný kostol

Utorok

06:30 † Alojz Raffaj a rodičia |
18:00 Poďakovanie za 15. rokov manželstva Petra a Zuzany a BP pre rodinu |

Streda

07:00 † Ján – 2. výročie | Dolný kostol
18:00 Poďakovanie za 50. r. manželstva manželov Tužinských a 30. r. manželstva manželov Dubovických |

Štvrtok

06:30 † Alojz Bartoš a syn Petrík |
18:00 † Irena Štrbová – nedožitých 80. rokov |

Piatok

06:30 Poďakovanie za 50. rokov manželstva Mariána a Anny a BP pre rodinu |
18:00 † Mária Raffajová, manžel Karol a syn Viliam |

Sobota

07:00 † Alojz Bartoš a Štefánia |
18:00 Za ZBP pre rodinu | Dolný kostol

Nedeľa

07:00 † Rodičia Bohumiloví a Kmeťoví |
08:30 † Anton Psotka – 1. výr. a Anna Psotková – 20. výročie | Stará Huta
09:30 † Miroslav Michalčík | Bukovina
09:30 Za ZBP pre Braňa a rodinu |
11:00 Za farnosť |
18:00 Poďakovanie za 75. rokov života Milana a BP pre rodinu |

Oznamy

Dnes o 14:30 hod. bude modlitba sv. ruženca spojená s mariánskym večeradlom.
Budúca nedeľa je misijná nedeľa a zároveň v túto nedeľu je aj zbierka na misie. Srdečné Pán Boh zaplať!


Pozvánky