Úmysly

Pondelok

17:30 – Poďakovanie za 80. rokov života |

Utorok

06:15 – 1. Za dar viery a dary DS pre syna s rod. 2. + manžel Marcel a rodičia Klementína a Štefan |
17:30 – Za zdravie a BP pre rod. |

Streda

06:15 – Za živú vieru a spásu duší pre Matúša a rod. Tomkovú a duše v očistci |
17:30 – + Juliána, Alena, Vladimír, Eliška |

Štvrtok

06:15 – + Jozef |
17:30 – Za zdravie a BP pre rod. |

Piatok

06:15 – + Milan a Marta |
17:30 – Za zdravie a BP pre Teréziu |

Pondelok

07:00 – Za zosnulých farníkov |

Sobota

17:30 – + manželia Brigita a Karol |

Nedeľa

07:00 – 1. Za zdravie a BP pre deti, vnúčence a pravnúčence 2. + Serafín, Margita, Milan, Marta a Milan |
08:30 – + František, Mária, František, Vladimír, Margita a Ján |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov a ostatným, ktorí pomohli. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája a prosíme o pomoc aj iných, ktorí môžu.
  • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
  • Vo štvrtok od 17:00 do 17:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
  • Prvé sv. prijímanie 2023 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
  • Birmovka 2023 – Na birmovku sa môžu prihlásiť spolu s rodičom 14-roční a starší počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farskom úrade. Prihlasovanie potrvá do konca októbra.

Pozvánky