Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a brata | Františkánsky
18:30 + rodičia Jaroslav a Valéria Holešoví a brat Ľubomír | Františkánsky

Utorok

07:00 | Františkánsky
18:30 + Ján Kučera, krstní rodičia Žáčkoví a starí rodičia Kučeroví | Františkánsky

Streda

07:00 za dary Ducha Svätého pre sestru s rodinou | Františkánsky
18:30 + manžel Milan a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Štvrtok

07:00 | Františkánsky
17:30 prosba o zdravie a Božie požehnanie | Kostolište
18:30 + rodičia Fredo a Marta a rodina | Františkánsky

Piatok

07:00 + Emília Šefčíková a Jozef Mišík | Františkánsky
18:30 + Ľudmila Vrláková a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Sobota

07:00 | Františkánsky
18:30 + Jozef Novoveský a rodičia | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodina Seličová a Báchorová | Františkánsky
08:00 + rodičia František a Mária a rodina Poláková a Krajčovičová | Farský
09:00 + Alžbeta Allertová a starí rodičia | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + rodina Kovárová | Františkánsky
18:30 poďakovanie za dožitých 60 rokov života | Františkánsky

Oznamy

  • Vo štvrtok je celodenná adoráciaProsíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. V tomto roku bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.


Pozvánky