Úmysly

Pondelok

06:45 za členov Misijného Zdr. Ducha Svätého | Farský kostol
18:00 za BP a požehnanie pre rodiny a manželstvá | Farský kostol

Utorok

06:45 za zdravie a BP pre Martina, Patríciu a Margarétku | Farský kostol
18:00 +Tibor a Marián | Farský kostol

Streda

06:45 za zdravie a BP pre Soňu | Farský kostol
16:30 +Teréz, Erika és Klára | Farský kostol/maď.
18:00 +Štefan Bohuš, rodičia a krstní rodičia | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +Klára Marföldiová | Farský kostol
18:00 +Milan Mahút | Farský kostol

Piatok

06:45 +Boris Lipovský | Farský kostol
16:30 +Tóth Anna | Farský kostol/maď.
18:00 +Veronika, Michal a Katarína | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 +Margita Slobodníková | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +rodičia, brat a starí rodičia Magdoví | Farský kostol
08:45 megtérés kegyelméért és hit ajándékáért a családnak | Farský kostol/maď.
10:00 +Anna a Štefan Havranoví, dcéra Emília | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 za BP a zdravie pre rodinu Fintovú a Riecku | Farský kostol

Oznamy

 Túto nedeľu 16. 10. môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom Kostole sv. Michala po všetkých sv. omšiach.
Pán Boh zaplať za každý milodar!

 V utorok 18. 10. pozývame deti zapojiť sa do modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec” pred večernou svätou omšou o 17.15. Deti sa môžu modliť aj doma s rodičmi.

 V štvrtok 20. 10. bude v rámci mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu koncelebrovaná svätá omša o 9.30 vo farnosti Santovka.

 V piatok 21. 10. Vás srdečne pozývame po večernej svätej omši o 18.00 na prezentáciu putovania Camino de Santiago 2022 „oKrajmi sv. Františka Xaverského (s sv. Ignáca z Loyoly) od Bilbaa po Oviedo”.

 Budúcu nedeľu 23. 10. je Misijná nedeľa, kedy viacej pamätáme a viacej sa modlíme za misie. Pri tejto príležitosti sa uskutoční tradičná misijná zbierka, ktorou podporíme prácu našich misionárov a ich pastoračné aktivity.

 Farskú svätú omšu 23. 10. o 10.30 obohatí svojim vystúpením Spevácky zbor OMNIA zo Žiliny pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej. Po svätej omši si môžete vypočuť ich koncert, ktorý sa koná v rámci Medzinárodného festivalu zborového spevu. Príďte sa obohatiť hodnotným kultúrnym zážitkom.


 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky