Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• V utorok 18. októbra sa koná celosvetová akcia s názvom Milión detí sa modli ruženec! Keďže
sa chceme zapojiť aj my, pozývame všetky deti a teenagerov na spoločnú modlitbu sv. ruženca,
v utorok od 17.00 do kostola sv. Cyrila a Metoda v Radoli. Tešíme sa na Vás!
• V piatok 21. októbra od 16.00 do pozývame všetky deti a mládež do kostola sv. Cyrila a
Metoda v Radoli na tretie detské kresťanské stretko, tentokrát na tému Babylonska veža.
Oblečte sa prosím športovo! Tešíme sa na Vas!
• V piatok o 19:30 (po upratovaní kostola) pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Vzhľadom na dlhšiu neprítomnosť pána kaplána sú zrušené sväté omše v stredu a v piatok
ráno o 6:30. Toto obmedzenie platí do 28.X.2022 vrátane. Ďakujeme za pochopenie.
• Na budúcu nedeľu, sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• rozVEDENÍ K BOHU – „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 2. – 4. decembra 2022
v Rodinkove. Plagát je na nástenke pred kostolom a na našej podstránke „Oznamy“.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele


Pozvánky