Úmysly

Pondelok

06:15 † súrodenci s rodinami | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Mária Geregová | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 Za BP a ochrana pre Máriu a vnúčatá | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre rodinu Kútnu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Anna a Jozef Žilinčarovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP a požehnanie pre Zuzanu a jej rodinu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP pre prasynovca | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre rodinu Orgoníkovu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP a požehnanie rodine Babulákovej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Bohumil a Angela Paholkovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ferdinand, Magdaléna, Vladimír a Stanislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 poďakovanie za 50 rokov života Petra | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 † rodičia, starí rodičia a svokra | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 1645, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 1630.

☩ Pripomíname birmovancom, aby si vždy dali potvrdiť svoju účasť na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, pristúpenie k sviatosti zmierenia a účasť na spoločnom stretnutí v Birmovníku, ktorý dostali pri zápise.

☩ TV LUX vyhlasuje súťaž amatérskych filmárov, ktorí radi natáčajú videá, na tému: Môj učiteľ. Bližšie info o súťaži nájdete vonku na nástenke alebo na webovej stránke: safi.tvlux.sk.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 2. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodar na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesený: 1x – 20 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Dnešné evanjelium končí veľmi vážnou a smutnou otázkou: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde“? Nenašiel by ju, ak by sme sa prestali modliť. Nenašiel by ju, ak by sme nenaučili modliť sa naše deti, vnukov, pravnukov a mládež. Áno, čo všetko chceme našim deťom dať a čo všetko chceme z nich mať. Ale milí rodičia, naučili ste svoje deti modliť sa? Modlite sa s nimi? Vidia, aký význam má modlitba pre váš život? Vidia sa naše deti a mládež modliť svojich otcov? Myslíme si, že budú dobre pripravení na život, keď sa nebudú denne modliť? Kto im pomôže? Kto im dá silu? Ja teraz myslím na modlitby, ktoré nás držia v neustálom spojení s Bohom a Ježišom a ktoré nám dávajú silu víťaziť nad všetkými našimi nepriateľmi. Možno aj my svojim životom potvrdzujeme, že ak sme ho čestne zvládli, tak vďačíme za to modlitbe. Poďakujeme Bohu, že nám dal schopnosť a milosť modliť sa. Zároveň mu sľúbme, že budeme citliví na potreby Cirkvi a farnosti, zvlášť vtedy, keď je ohrozená viera a mravnosť, a časť našich modlitieb obetujeme aj za tieto potreby.“


Pozvánky