Úmysly

Pondelok

06:00 + z rodiny Hančíkovej | Fk
12:00 + Jozef, Viktor Bača | Fk
18:00 zdravie a BP pre Nikolu | Fk
18:30 + Božena a Jozef Cimpl | Br
07:45 za ZBP pre Annu | CSŠ

Utorok

06:00 za zdravie a BP pre rodinu Františka a Emílie | Fk
12:00 za BP rod. Bačovej, Mudroňovej, Povalovej | Fk
18:00 za zdravie a BP pre Zdenku (90 r, života) | Fk
18:30 za + rodičov | Br
16:00 + Štefan Krcho | Ns

Streda

06:00 + Terézia, Juraj, Katarína, Jozef | Fk
12:00 za zdravie Anny | Fk
18:00 za ZBP pre r. Bohucká, Kurčínová, Zemančíková | Fk
18:30 + Mária a Ján Degan | Br
07:45 na úmysel Melánie Gašajovej | CSŠ

Štvrtok

06:00 + Dana a Zuzana | Fk
12:00 za zdravie Naďa Rettera | Fk
18:00 za uzdravenie syna | Fk
17:00 + Ján a Františka Palugovci | Br
16:00 | Ns

Piatok

06:00 + Viliam, Gizela a Eva | Fk
12:00 + Renáta Vlčková | Fk
18:00 na úmysel | Fk
17:00 + Jozef Valek | Br
17:00 + Jozef, Terézia | VK

Sobota

06:30 + z rodiny Zichovej | Fk
18:00 + Kamil Slušňák | Fk
15:00 sobášna svätá omša | VK
07:00 za ZBP a poďakovanie Bohu za 25 rokov manželstva rodina Lakoštíková | Br

Nedeľa

06:30 | Fk
09:00 za ZBP a poďakovanie Bohu za 75 rokov života sestry Márie | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 za uzdravenie syna | Fk
07:45 poďakovanie za 55 r. spoločného života Eugena a Natálie | Br
10:00 za ZBP pre rodinu Mužilovú | Br
18:30 | Br
09:15 + Janka | VK
16:00 | Ns

Oznamy

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, o jej
prípravu prosíme ružencové bratstvo.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 23.10.2022 po sv. omši
o 8:45 hod. v kostole na Brezovci.
-Budúcu nedeľu 23.10.2022 je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po
sv. omšiach bude zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku
venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne
postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a
pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh
zaplať.
– Pozývame vás na MISIJNÝ RUŽENEC detí, mladých a rodín do
kostola na Brezovec v nedeľu 23. 10. 2022 o 15:00 hod.
– V sobotu 22. 10. 2022 sa v Medzibrodí uskutoční duchovná obnova
pre členov Združenia Zázračnej medaily – pre tých, ku ktorým
prichádza putovná kaplnka Panny Márie do domácností. Viac
informácií na nástenke.
– Vyšlo nové číslo Farského listu, zakúpiť si ho môžete pri východe z
kostola.
-Upratovanie kostola vo VK: rod. Škvarková.


Pozvánky