Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 |
18:00 |

Piatok

07:00 |
18:00 |

Sobota

07:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
18:00 |

Oznamy

Príprava na prvé sväté prijímanie 

V stredu bude prvá detská svätá omša spojená s prípravou prvoprijímajúcich detí na prijatie sviatostí svätej spovede a svätého prijímania. Po svätej omši bude stretnutie s rodičmi. Na tieto omše pozývame všetky deti, aj tie, ktoré  na prvom svätom prijímaní boli.

 Kamerový systém 

Ako ste si  asi všimli, priestory kostola i farskej budovy v interiéri i v exteriéri  vybavené kamerovým systémom s nahrávaním. Tento systém nám umožňuje ochranu pred zlodejmi a výtržníkmi, s ktorými sme  v minulosti mali smutné skúsenosti (dvakrát vlámanie a dvakrát zneuctenie sochy sv. Jána Pavla IL). Systém nám umožňuje nechávať kostol otvorený pre verejnosť a sprístupniť Vám tak možnosť kedykoľvek prísť k sviatostnému Ježišovi na súkromnú modlitbu. Kostol býva otvorený celý deň  do večera. V ostatných dňoch nám  tento systém pomohol pri identifikácii páchateľa, ktorý minulý týždeň vylomil pokladničky pri vchode do kostola. Síce nešlo o významnejšiu škodu, záznam z kamery z páchateľom pri čine sme mohli odovzdať kriminalistom. Inštaláciu tohto systému schválila farská ekonomická rada i arcibiskupský úrad a celkové náklady  13 381 €. Ak by ste chceli a mohli prispieť na tento účel, môžete tak urobiť osobne alebo na našom bežnom účte v SLSP SK55 0900 0000 0050 3173 4624 (nájdete na webe) s poznámkou “kamery”. Vopred Vám ďakujeme za Vašu štedrosť pre spoločné dobro!

Upratovanie kostola

Prosíme mužov, ochotných chodiť upratovať kostol, aby sa prihlásili u pani kostolníčky. V niektorých skupinách nie  takmer Žiadny muži, čo výrazne sťažuje upratovanie. Je to jednoduchý a konkrétny spôsob, ako niečo urobiť pre farské spoločenstvo.

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

V októbri sa modlíme modlitbu posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rodinnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa okrem obvyklých podmienok stanovuje:

1. aspoň štvrtina celého ruženca: čiže päť desiatkov 

2. kmodlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách 

3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Do modlitby posv. ruženca chceme zapojiť celú farnosť, preto sa každý deň počas októbra pred sv. omšou bude môcť predmodlievať niekto iní:

Pondelok:  Seniori

Utorok: Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Streda: Spoločenstvo Modlitby mužov

Štvrtok: Spoločenstvo Modlitby matiek

Piatok: eRko, prvoprijímajúce deti, mládež, birmovanci

Sobota: Ružencové bratstvo

Nedeľa: doobeda  Ružencové bratstvo

večer-  kňazi, miništranti

Modlitba začne vždy pol hodinu pred sv. omšou. 

Pozvánka, Adam kde si?

Pozvánka (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy, podľa uváženia) : Vo štvrtok 13. októbra o 20.00 h sa bude konať další diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Rasťo Chvála z Garáž TV (automoto žurnalista). V divadle Teatro Colorato. Téma: o navigácii, silných autách a maximálnom výkone. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy. Plagát je na výveske.

Kurz Samuel

Ak túžiš prehíbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuecl. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebichať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk . Prihlásiť sa je možné do 16. októbra 2022.