Úmysly

Pondelok

18:30 Poďakovanie za 45 rokov života manželky |

Utorok

06:30 Za obrátenie rodín Kataríny a Barbory |
18:30 + rodičia Etela a Štefan |

Streda

06:30 + Libor |
17:30 + rodičia Rudolf a Anna, manžel Karol a jeho rodičia |

Štvrtok

06:30 + rodičia Ľubomír a Marta |
18:30 + manžel Ladislav a za zdravie a Božiu pomoc pre manželku |

Piatok

06:30 + manželka Božena |
18:30 + Roman a za Božie požehnanie pre členov Rodinného spoločenstva |

Sobota

08:00 Za obrátenie detí, zaťov, vnučky, krstných synov, Heleny a celej rodiny |
16:00 | kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica)

Nedeľa

08:00 Za rodinu Poláčkovú |
09:30 Za farníkov |
11:00 Za mužov farnosti (spieva Svatomichalská gregoriánska schola) |
18:30 Poďakovanie za 70 rokov života manžela |

Oznamy

STRETKO DETÍ

Dnes (16.10.) od 17.00 do 18.00 bude bude na fare stretko detí.
Toto stretko bude vždy v nedeľu od 17.00 do 18.00. Cieľom stretka bude vytvorenie spoločenstva, hra, zábava, ale aj aby sa deti niečo zaujímavé naučili.

MILION DETÍ

V utorok 18. októbra 2022 sa budú deti na celej zemi modliť modlitbu posvätného ruženca za jednotu a mier vo svete. Aj v našej farnosti sa pripojíme v tejto iniciatíve. Modlitbu posvätného ruženca začneme tak ako každý večer o 17.50.

DETSKÁ SV.OMŠA; KATECHÉZA BIRMOVANCOV

V stredu o 17.30 bude detská sv. omša, nácvik spevu o 16.45.

Vo štvrtok o 18.30 bude ďalšia katechéza pre birmovancov a stretnutie birmovancov s o. biskupom Jozefom v pastoračke.

MISIJNÁ NEDEĽA – ZBIERKA

Na budúcu nedeľu je tzv. misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomôžete im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

FESTIVAL GREGORIÁNSKEHO CHORÁLU

Pozývame vás na medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, ktorý sa uskutoční 20. – 23. 10. 2022. Bližšie info je na výveske.
V rámci festivalu bude jedna zo schol (Svatomichalská gregoriánska schola z Brna) spievať aj v našom chráme, budúcu nedeľu na sv. omši o 11.00.

DUCHOVNÉ SPREVÁDZANIE

Duchovné sprevádzanie ako jedna zo služieb v katolíckej cirkvi je k dispozícii už dlhšie aj v našej farnosti. Jej cieľom je pomôcť človeku zintenzívniť svoj osobný vzťah s Bohom, prekonať prekážky v modlitbe, nájsť svoje miesto v Božom pláne… jednoducho žiť svoj každodenný život vedome v dialógu s Bohom. Viac informácií o službe nájdete na výveske nad stolíkom s tlačovinami pri vstupe do kostola alebo pri sakristii.

UPRATOVANIE KOSTOLA ; PROSBA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 5 – mladí.
V súvislosti so službou upratovania v našom kostole momentálne zápasíme s extrémnym nedostatkom síl. Už niekoľko týždňov chodia upratovať tí istí farníci piatok čo piatok. Skupiny, ktoré boli za upratovanie zodpovedné, sa výrazne zredukovali. Dnes stojíme na pokraji kolapsu tejto služby v našej farnosti! Preto vás opätovne vyzývame zapojiť sa do tejto služby aktívne: ak môžete, dajte sa k dispozícii zapísaním svojho mena na papier pri sakristii. Upratovanie samotné trvá v skupine s počtom 7 ľudí asi 45 minút. Viacčlenné skupiny to zvládnu rýchlejšie. Pri piatich skupinách ide o frekvenciu služby 1x za 5 týždňov. Vstúpme do našej farnosti aktívne, my všetci sme farnosť.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 24.10. v Prahe, 25.10. v Ostrave, 26.10. v Žiline, 27.10. v Prešove, 28.10. v Banskej Bystrici a 29.10. v Bratislave. VSTUP ZDARMA. Viac informácii nájdete na stránke tour.godzone.sk . [Organizátor dáva do pozornosti možnosť koordinácie prípadných autobusov. Cez web vedia ponúknuť miesta ľuďom, ktorí sa na turné nemajú ako dostať a sú na trase, po ktorej pôjde váš autobus, čo pomôže doplniť miesta v autobuse. Zvýši sa tým efektivita pre obe strany. Kontakt pre Tourbusy: Veronika Kolejáková tel. číslo: 0944 537 274 (Godzone kancelária) email: tourbus@godzone.sk ].


Pozvánky