Úmysly

Pondelok

18:30 Za Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre otca Petra a rodinu | . sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Utorok

08:00 + Martin a Ruben | sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
18:30 Za Božie požehnanie pre Lukáša, Bašku a Ondrejka |

Streda

08:00 Za uzdravenie a Božiu pomoc po operácii Nadeždy |
18:30 Za Božie požehnanie a pomoc pre kňazov Andreja a Jozefa |

Štvrtok

08:00 + rodičia Oľga a Valdemar, Anna a Bohumír |
18:30 Za zdravie rodiny Slávikovej a Vavrovej |

Piatok

08:00 + manžel Ján, bratia Vojtech a Jozef a rodičia z oboch strán |
18:30 + Augustín, Anna a Štefan Vilemoví |

Sobota

08:00 + Rajmund a rodičia Helena a Karol a Emília a Augustín Martanovičoví | sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Nedeľa

08:00 + rodičia Jozef a Marta |
09:30 Za farnosť |
11:00 + rodičia Štefánia a Jakub, starí rodičia z oboch strán |
18:30 + rodičia Margita a Anton, starí rodičia z oboch strán, syn Marián, brat Ján, ujovia Milan a Viliam |

Oznamy

 • Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
  o 18:30, utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v
  nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
  môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
  (farnosť DNV).

 

 •  Október – ružencový mesiac – V tomto týždni v piatok máme
  spomienku Ružencovej Panny Márie a celý mesiac je
  ružencovým. Pozývame vás k spoločnej modlitbe sv. ruženca pred
  sv. omšami, najmä pred večernou. V piatok pred večernou sv.
  omšou budú ruženec viesť matky s deťmi.

 

 • Milión detí sa modlí ruženec – V utorok 18.10.2022 o 17:45
  pozývame všetky deti k spoločnej modlitbe posvätného ruženca tu
  v kostole. Pripojíme sa k celosvetovej modlitbe za jednotu a mier.
  • Misijná nedeľa – Budúcu nedeľu 23.10.2022 je misijná nedeľa.
  Po svätých omšiach bude v našej farnosti zbierka na misie. Tento
  rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa
  starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate
  trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary
  Pán Boh zaplať.

 

 • Viera hľadajúca porozumenie – Pozývame vás na sériu

prednášok a spoločných diskusií na tému Kráčajme spoločne vo
„viere hľadajúcej porozumenie“. Začíname tento štvrtok
20.10.2022 o 19:30 v Fcentre.

 

 •  Veríme v Lásku – Vo štvrtok 20.10.2022 od 18:00 do 19:00 vás
  pozývame do domu Quo Vadis na spoločnú modlitbu Veríme
  v Lásku, spoločnú ekumenickú modlitbu za odstránenie nenávisti.

 

 • Farský futbalový turnaj – V sobotu 5.11.2022 pozývame
  chlapcov a dievčatá z našej farnosti na 12. ročník farského
  futbalového turnaja vo veľkej telocvični na ZŠ Ivana Bukovčana
  3. Prihlasovanie je možné iba vopred a to do 2.11.2022 cez
  registračný formulár na internete alebo priamo u organizátorov
  turnaja. Informácie a kontakty nájdete na výveske a webovej
  stránke farnosti.

 

 •  Biblická hodina – V stredu 19.10.2022 vás po večernej svätej
  omši srdečne pozývame na biblickú hodinku na posilnenie našej
  viery.

Pozvánky